Catalogo Casa Guerra

PLOMERIA NACIONAL

Yee PVC Sanitario de 2" 228476 de 3" 228395 de 4" 228487 Reducida de 4" x 2" 228486

Tee PVC Sanitario de 2" 228472 de 3" 228473 de 4" 228474 Reducida de 4" x 2" 228475

Codo 90° PVC Sanitario de 2" 228442 de 3" 228453 de 4" 228443

Codo 45° PVC Sanitario de 2" 228444 de 3" 228447 de 4" 228463

Codo PVC Sanitario Salida Trasera

Reducción PVC Sanitario de 3"x 2" 228455 de 4"x 2" 228456 de 4"x 3" 228457

Tapa PVC Sanitario de 2" 228440 de 3" 228441 de 4" 228454

Cople PVC Sanitario de 2" 228465 de 3" 228488 de 4" 228484

de 4"x 2" 228466

Tubo PVC Sanitario de 2", 3" y 4" 228450-452

Pegamento P/ PVC Cementar

Pegamento P/ CPVC Cementar

# 717 de 1 Litro # 700 de 1/8 Litro # 700 de 1/4 Litro # 700 de 1/2 Litro # 705 de 1/2 Litro

228229 228230 228231 228232 228233

Flowguard de 1/8 Litro Flowguard de 1/4 Litro Flowguard de 1/2 Litro

228425 228426 228427

140

Made with FlippingBook Online newsletter