Catalogo Casa Guerra

MATERIAL ELECTRICO

Botón Timbre 6601-9 Marfil 436484 6001-2 Blanco 436514

Contacto Polarizado 6648-0 Marfil 436486 6048-3 Blanco 436516

Contacto a Tierra 6642-3 Marfil 436488 6042-6 Blanco 436518

Apagador Sencillo 6611-8 Marfil 436480 6011-1 Blanco 436510

Apagador Escalera 6612-6 Marfil 436482 6012-9 Blanco 436512

Zumbador 6670-4 Marfil 436490 6070-7 Blanco 436520

Contacto P/ TV Coaxial 6630-8 Marfil 436492 6030-1 Blanco 436522

Contacto Doble a Tierra 66807 Marfil 436494 60807 Blanco 436524

Tapa Salida de Cable Blanco 6408-9 436540

Tapa Ciega C/ Soporte

6807-2 Marfil 436496 6407-1 Blanco 436526

Tapa Dúplex C/ Soporte

Tapa C/ Soporte 1 Salida

Tapa C/ Soporte 2 Salidas Distanciadas 6806-4 Marfil 436500 6406-3 Blanco 436529

Tapa C/ Soporte 3 Salidas

Tapa C/ Soporte Doble Especial

6804-9 Marfil 436497 6404-8 Blanco 436527

6800-7 Marfil 436498 6400-6 Blanco 436528

6803-1 Marfil 436502 6403-0 Blanco 436530

6802-2 Marfil 436505 6402-2 Blanco 436535

163

Made with FlippingBook Online newsletter