Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ ɦɟɟɍɔ ɋɊɛɊɍɩɔɢɟɎɩɑ

ɞɰɩɊɪɝɊɟ ɌɡɩɗɑɟɒɊɪɑ ɋɊɩɎɕɊɧɎɕɰ əɊɝɊɩ ɦɨɎɛɗɧɰɝ Ɏɟ ɟɊɎɧ ɯɰɟɘɪɔɡɟɊɕ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩ

ɋɊɩɎɕɊɧɎɕ ɊɩɍɞɰɟɭɟɎɩɑ

ɮʗʂʍɸʆɵ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʆʏʆʖɼʌʃʍɼʗɿ ʑɸʗʡʍɸʆʡʋ ɼʍ ɹʏʃʏʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɸʤʍɸʀʀʡʍɼʗɿɵ ɻʌʡʗɸʋɸʗʔ ʈʞʏʕ

+(5%$/,)(/,1( 0$;

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍɿ ʞ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍʍ ʏʙʉʉʕɸʅ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ

ɘɼʍʔɸɹɸʍʏʗɼʍ ɸʆʖʂʕ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʇɸʕɼʃʏʙʋ ʏʗʂ ɹɸʉɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ ɸʓʆɸ ɾ ɮʋɼɺɸ ʊɸʗʑɸʀʀʏʙʍɼʗʂ ɐɣɒ ʞ ɍəɒ ɹɸʗʈʗ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʋɸʛʏʙʗ ʈʆɸʍ ʌʏʙʉ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔ əɊɝɊɕɔɩ əɸʋɸʃʂʗ ʋʏʖɼʘʡʋɵ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʜʗɺɸʍʂɽʤʍ $ & ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ % ʄʋɹʂ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʤʒʏʘʏʕ ɸʒɸʆʘɼʃʡ ʇɸʋɸʗ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɡɫɩɍ

ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍɿ ʞ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍʍ ʏʙʉʉʕɸʅ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

Made with FlippingBook Annual report