Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ

ɠɊɋɊɒɊɘɊɟ ɝɔ ɭɊɟɔ ɊɟɌɊɝ ɘɊɨɊɩɎɭ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟɵ əɊɝɊɚɊɞɟ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɩɔɟ

əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɊɟ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɟɎɩɔ əɊɝɊɕɔɩ

Ɍʃʄʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʒ ʞ ɻɼʑʂ ʈɸʄ

Ɍʃʄʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ ʞ ɻɼʑʂ ʇɼʖ

Ɍʃʄʂ ʑʖʡʌʖʍɼʗ ɻɼʑʂ ɸʒ ʞ ɻɼʑʂ ʈɸʄ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

ɠʗʒɸʍɸʈʞ ʎɸʗʁʡʢɼʗ

ʏʖʍɸʀɸʀʏʕɵ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʏʕ ʇɼʗʀɸʆɸʍʡʀʌɸʋɹ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɻɼʑʂ ʕɼʗ ʎʗʒɸʍɸʈʞ ʎɸʗʁʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ʇɼʖ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɻɼʑʂ ʕɼʗ ʎʗʒɸʍɸʈʞ ʎɸʗʁʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

ɘɸʍɺʍɸʅ ɻʂʗʛ ʈɼʓʛʂ ɸʚɿ ɻʍɼʃ ɸɽɻʗʂʍ ʞ ʏʖʛɼʗɿ ʅɸʃɼʃ ʅʍʆʂ ʇɸʖʕɸʅʡʋ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɺʏʖʆɸʖɼʉʂʍ ʂʗɸʍʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʒ ʞ ɻɼʑʂ ʈɸʄɵ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʕ ʀɼʛʋɸʍ ɸʋʑʃʂʖʡɻɸʍ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɻɼʑʂ ʕɼʗ ʂʗɸʍʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒɵ ʣʒʛʍ ʡʉʂʉɵ ʇɸʖɸʆʂʍ ɽʡɺɸʇɼʓ ɻʂʗʛʏʕ

8 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

16 ɊɟɌɊɝ

ɡʖʛɼʗɿ ɻɼʑʂ ʆʏʉʛ ɹɸʘʕɸʅ ʇɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗɵ ʇɼʗʀɸʆɸʍʡʀʌɸʋɹ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʏʕ 4 ɊɟɌɊɝ

ɚɼʓʛɼʗɿ ɺʃʄʂ ɼʖʞʡʋɵ ʆʏʉʑɼʛʂ ʈʞʏʕ ʎʍʐɼʃʂʔ ɸʗʋʡʍʆʍɼʗɿ ɻɼʑʂ ʆʏʉʛ ʑɸʗɽɼʃ ɺʃʡʄɿɵ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ ɸʗʖɸʎʍʐɼʃʂʔ ʆɽɸʆɿ ʔɼʉʋʡʋ ɼʍʛ ʆʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆʂʍ ɸʗʋʡʍʆʍɼʗɿɵ ʤɸʘʍʡʋ

8 ɊɟɌɊɝ

34

35

Made with FlippingBook Annual report