Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɦɣɡɩɨ ɘɞɊɟɭɔ əɊɝɊɩ

ɊɝɎɟɊɘɊɩɎɧɡɩɑ ɔɟɢɑ ɣɎɨɭ ɐ ɔɝɊɟɊɕ ‡ əɸʋɼʋɸʖɼʍʛ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʕʗɸ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍ ʑɸʆɸʔʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʕʍɸʔɸʆɸʗ ʔʏʕʏʗʏʙʌʀʍɼʗʂ ʇɼʖ ‡ ɘɸʍʏʍɸʕʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɼʍ ʏʐ ʋʂɸʌʍ ʋɸʗɽʂʆʍɼʗʂʍ ʆɸʋ ʍʗɸʍʘ ʏʕʛɼʗ ʈɺʖʏʙʋ ɼʍ ʈɼʓʛ ɹɼʗɼʃ ʋɸʗʋʍʂ ʆɸʖɸʗʌɸʃ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛ ɍʗɸʍʛ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɼʍ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʂʍ ʞ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʖɸʗʂʛʏʙʋ

Ɋɘɨɔɧ ɊɣɩɎɕɊɘɎɩɣɔ Ɏɧ ɦɣɡɩɨɡɧ ɏɋɊɛɧɎɕɰ ɍɩɊɘɊɟ ɘɡɛɝɎɩɑ

Ɋɥɡɛɤɰɒɞɰɟ

ɔʍʛʍɸɽɺɸʘʏʉʡʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ ʞ ʂʋʡʍʂʖɼʖʂ ɸʋʗɸʘʡʋ ɝɸʗʔʏʉʡʀʌɸʍ ʔʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʞ ʎʍʐɸʓɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸɺɼʗʂ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʇʂʕɸʍɻʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʓʂʔʆɼʗʂ ʍʕɸɽʡʋ Ɋʗʌɸʍ ʆɸɽʤ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ ʞ ɸʗʌɸʍ ʊʍʎʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʡʋ ɗɼʗɸʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ ɻɸʍɻɸʉɼʘʡʋ ɨʗɸʋɸɻʗʡʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ ɨɸɺʍɸʑɸʌʍʡʀʌɸʍ ʞ ʔʀʗɼʔʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂ ʍʕɸɽʡʋ ɝɸʗɽʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʡʗɸʄʡʀʌɸʍ ʇʏʗʋʏʍʍɼʗʂ ɸʗʖɸɽɸʖʡʋ ɔʍʛʍɸɺʍɸʇɸʖɸʆɸʍʂ ɸʊ ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂ ɸʊ ʞ ʇʏɺʍɼʃʂʡʀʌɸʍ ʍʕɸɽʡʋ Ɍʃʄʡʉɼʉʂ ɺʏʗʅʡʍɼʡʀʌɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ Ɋʎʄɸʖʡʍɸʆʡʀʌɸʍ ɸʊ əʂʎʏʉʡʀʌɸʍ ʞ ʡʎɸɻʗʡʀʌɸʍ ʆɼʍʖʗʏʍɸʘʋɸʍ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ

ɎɩɤɊɟɘɰɒɞɰɟ

ɊɩɨɊɍɩɡɛɊɘɊɟɰɒɞɰɟ

ɕɸʕ ʆɸɽʋʕɸʅʛʂ ʞ ɸʓʏʉʒ ʛɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʡʋ ɝʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʊ Ɍɼʗɸɽɸʍʘ ʆɼʘʕɸʅʛ ɝɸʎʆʂ ʕʂʊɸʆʂ ɹɸʗɼʃɸʕʡʋ

ɊɩɨɊɭɔɟ ɨɎɦɭ

4

5

Made with FlippingBook Annual report