Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ ɦɟɰɟɍ

ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɑ ɘɊɏɝɎɕɰ əɊɝɊɩ ɊɟəɩɊɓɎɠɨ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭ

ɖɡɩəɡɫɩɍ ɐ ɨɩɧɡɫɝ ɮɩɧɊ ɑɟɒɊɪɭɡɫɝ ɦɟɟɍɔ ɑɟɍɡɫɟɡɫɝ ɬɡɖɊɩɔɟɎɕ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕɡɧ

ɦʏʕʏʗɸʆɸʍ ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛ Ɋʌʃɿʍʖʗɸʍʛɵ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗ

ɎɩɎɘɡɞɊɟ ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɡɫɟɍ

ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɡɫɟɍ

ɑɟɒɩɔɭ

ɝɔɤɊɟɘɞɊɕ ɦɟɡɫɟɍ

ɜɊɠ

ɟɊɖɊɜɊɠ

ɦʑʂʖɸʆʡʘɸʌʂʍ ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛɵ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍʂ ʇɸʋɸɻʗʡʀʌɸʋɹ ʜʗʂʍɸʆɵ ʎʏɺɼʄɸʎɸʅ ʆɸʗʋʗɸʄɸʌʖ ʑɸʖʂʊɸʕʏʗ ʃʏɹʡ ʇɼʖ ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃɵ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʕ ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ

ɋɸʍʒɸʗɼʉɼʍʏʕ ʇʍɻʆɸʇɸʕ ʆɸʋ ʔʑʂʖɸʆʡʘ ʡ ɹʒʒɸʍʌʡʀ ʑɸʗʡʍɸʆʏʉ ɸʌʃ ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛ ɜɸʎɸʖɼʔɸʆɵ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʕ ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ ʆɸʋ ʎʏɺɼʄɸʎɸʅ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍ

+HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʍɸʄɸʊɸʎ ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃʏʕ

ɤʗʏʕ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ɯʏʗʋʡʃɸ Ɏʗɼʆʏʌɸʍ ʆʏʆʖɼʌʃ

Ɏʚɸʅ ʈʡ

ɖʍʈʏʗ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

əɼʗɹɸʃɸʌʝʃɸʌʍ ɝɸʛʔ

əɸʃʕɼ ɹʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

əɸʃʕɼ ɹʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

ɋʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ ɯʏʗʋʡʃɸ ʕʂʖɸʤʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʡʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ 59 58

Made with FlippingBook Annual report