Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɦɔɩɡɛɊɘɊɟ

ɠɊɋɊɒɧɊ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɔɩ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ əɔɟɌɠɊɋɒɔ ɰɩɋɊɒ ɠɊɋɊɒ ɘɔɩɊɘɔ

ɊɥɊɧɡɨɞɊɟ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟ

10 ɩɡɣɎ

ɝɊɩɏɰɝ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

əɔɟɌɠɊɋɒɔ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

15 ɊɟɌɊɝ

15 ɊɟɌɊɝ

15 ɊɟɌɊɝ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

20 ɊɟɌɊɝ

15 ɊɟɌɊɝ

1 ɩɡɣɎ 30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ –

20 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

ɪɸʖʆɼʗɵ ʘɸʖʆɸʑɸʗɸʍʂ ʂʤʖɸʘʂɸ

©ɓɸʌʓɸʋɸɺʃʘʏʉª ʛɸʌʃɼʃʏʕ

ɘʛɸʍʂʔʖɼʗ

əʂʑɼʗɾʛʔʖɼʍɽʂɸ ʇɸʖɸʆʂʍ

ɡʃʏʗʡʢɼʗɵ ʇɸʖɸʆʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

əɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗ ʀɼʛʡʋʏʕɵ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʂ ʕʗɸ

ɦʡʋʏ ʆʛɸʍʂʔʖɼʗ

ɚʏʉʂʆ

ɡʃʏʗʡʢɼʗɵ ʇɸʖɸʆʂʍ

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘ

ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɠɊɋɊɒ

ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ

3–5 ɘɝ

3–5 ɘɝ

ɧɸɽʛ

ɧɸɽʛ

əʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʇʂʍɺʎɸɹʀʂ ʜʗʕɸ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʇɸʋɸʃʂʗʂ ʆɸʖɸʗʡʋ ʡʗɹɸʀ ʜʗɿ ʞ ʕɸɽʛʂ ɹɸʘɸʓʡʋ ʎɸɹɸʀ ʜʗɿ

ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

64

65

Made with FlippingBook Annual report