Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ ɦɟɰɟɍ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɡɫɟɍ ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɝɊɟ əɊɝɊɩ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔ əɊɝɊɕɔɩ ɘɊɟɊɟɪ Ɏɧ ɨɛɊɝɊɩɍɘɊɟɪ əɊɝɊɩ ɧʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʋʂʆʗʏʖɸʗʗɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ʇɸɹ ʜʗɸʆɸʍ ɼʗʆʏʙ ɸʍɺɸʋ ʏʙʖɼʃʏʙ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʇɸʋɸɻʗɼʃ ʔʍʍɻʂ

ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ʝʂʖʏɹɸʉɸɻʗʂʐʂ ʜɺʖɸʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍ ʜʗʕɸ

ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʖʏʍʏʙʔɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʜʗɸʆɸʍ ɹɸʁʂʍ

ɭɸʍʂ ʏʗ ʂʋʏʙʍɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɿ ɺʖʍʕʏʙʋ ɾ ɸʉʂʛʍɼʗʏʙʋ ʎɸʖ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ʏʗʑɼʔɽʂ ʋɼʗ ʋɸʗʔʏʉɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ɸʍʄɸʚɸʍ ɸʎʄɸʖʂ ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛ ʞ əɸʃʕɼ ɹʏʙʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛɵ ʋɸʗʔʏʉɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂʍ ʍʑɸʔʖɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɕɔɟɍɊ ɣɊɨɘɡɧɦɘɊ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʝʂʀʍɼʔ ʚʏʗʈɸɺɼʖ

əɊɕɧɎ ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ

ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɼʖɵ ©ʍɸʄɸʊɸʎ ʊɸʎª ʆɸʋ ©ʍɸʄɸʊɸʎ ɿʍʀʗʂʛª

ɦʍʍɻʂ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂʘ ɸʓɸʒ ʋɸʗʔʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ

ɧɊɩɦɊɘɊɖɟɚɡɩɊɞɔɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ɕʏʙʅʕʏʉ ʞ ʐʃʏʙʅʕʏʉ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʉɹʌʏʙʗ ʜʗɸʆɸʍ ɺʗ

əɎɩɋɊɕɊɞɯɕɊɞɟ ɝɊɭɦ ɮʋɼɺɸ ʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʉɹʌʏʙʗ ɿʍɻʏʙʍʋɸʍ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ ɸʋʂʔ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ 93

Made with FlippingBook Annual report