47673_forskningsetikk_nr2_18_web

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 2 • Juni 2018 • 18. årgang Forsknings etikk

Kommersialisering av offentlig finansiert forskning: Publisere eller patentere?

Lei av å måles med enkle tall

Dårlig kontroll på dyrestudier

Jussen tar over etikken

Made with FlippingBook Online newsletter