47673_forskningsetikk_nr2_18_web

Forsknings etikk B–blad / Returadresse: De nasjonale forskningsetiske komiteene • Kongens gate 14 • 0153 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

Hold deg oppdatert om forskningsetiske spørsmål: Abonnement på Forskningsetikk er gratis!

Bestill papir og/eller digital utgave av bladet på etikkom.no/abonner eller send epost til ab@etikkom.no.

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.1 •Mars2018 •18.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.2 •Oktober2017 •17.årgang Forsknings e ikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.3 •Desember2017 •17.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.1 •April2017 •19.årgang Forsknings etikk

Lovtolkning skaper forvirring: Er dette helseforskning?

Unngårå snakkeom jobben: – Forsøksdyr er et betent tema

Internasjonalt samarbeid TEMA

Vill ipubliserings- jungelen

Forskernesanonyme kommentarfelt

Ny lovøker fokus påuredelighet

Vil styreetter Oljefondets svarteliste

Sudbø siteres fortsatt

Stipendiater rammet avgodkjeningsrot

EUgir forskere merytringsfrihet

Offentlig -men ikke frittvilt

Lovløse skjeletter skaperhodebry

46826_forskningsetikk_nr2_2017.indd 1

22.09.2017 14.12

Vildroppeetiskvurdering av forskningpåhelsedata Forfatterskap er vitenskapens valuta Men kan én artikkel ha tusen forfattere?

Samletblod fra urfolk for fremtiden

Mådebattere åpenhetensbaksider

Forskningsetikk kommer ut fire ganger i året. Det er mulig å abonnere til hele institusjonen din – oppgi i epost hvor mange utgaver du vil ha tilsendt. Skal du flytte? Husk å melde adresseendring.

DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE Kongens gate 14 • 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 www.etikkom.no

NEM • Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag . NENT • Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi NESH • Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora. GRANSKINGSUTVALGET • Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

Made with FlippingBook Online newsletter