Forskningsetikk_nr3_2016_BVny

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 3 • Oktober 2016 • 18. årgang Forsknings etikk

Ny forskningsetikklov skaper debatt

Vil åpne opp fagfellevurderingen

Fusk og fanteri uten følger

Eksperimenterte på sultne barn

Made with