Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

4:9 ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ Ȋⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲕⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȋⲧⲟⲧ Ǹⲥⲱ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ Ȋⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ Ȉⲡⲁⲣⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ 4:10 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲣⲉⲉⲙⲓ Ǹϯⲇⲱⲣⲉⲁ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ Ȋⲧⲁⲥⲱ Ȋⲑⲟ ⲛⲁⲣⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥϯ ⲛⲉ Ȋⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϧ 4:11 ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲟⲩⲇⲉ Ȉⲙⲟⲛ ⲁⲛⲧⲗⲏⲙⲁ Ȋⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲱϯ ϣⲏⲕ ⲉϥⲉⲛⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲟⲛϧ 4:12 ⲙⲏ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋⲑⲟⲕ Ǹⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ Ȋⲧⲁⲓϣⲱϯ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥⲥⲱ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲁⲛϣ 4:13 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲫⲏ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ȊⲛⲉϥȂⲃⲓ ϣⲁ Ǹⲛⲉϩ 4:14 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ Ǹϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⲉϥǸϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧϥ Ȋⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥǸϭⲓⲫⲉⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ 4:15 ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ Ȉⲡⲁⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ȊⲧⲁϣⲧⲉⲙȂⲃⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ȊⲧⲁϣⲧⲉⲙȂ ⲉⲙⲛⲁⲓ Ǹⲙⲁϩ ⲙⲱⲟⲩ 4:16 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ⲙⲟⲩϯ Ǹⲡⲉϩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲙⲏ ⲉⲙⲛⲁⲓ 4:17 ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛϯ ϩⲁⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲣⲉϫⲟⲥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛϯ ϩⲁⲓ Ȉⲙⲁⲩ 4:18 ό ⲅⲁⲣ Ȋϩⲁⲓ ⲁⲣⲉϭⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲉⲙⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲉϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉϫⲟϥ

4:9 ⲡⲉϫⲁⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ Ϟⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ϞⲧϘ ⲟⲩыⲟⲩⲇⲁы. Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲕⲟⲩⲉϣ ⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧ ⲉⲁⲛψ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ Ϟⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲙⲉⲣⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ ⲛϜ Ϟⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. 4:10 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟⲧⲇⲱⲣⲉⲁ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ. Ϟⲧⲟ ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲓ Ϝⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲛθϯⲛⲉ Ϟⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛμ. 4:11 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙϞ ⲕⲁⲇⲟⲥ ϞⲧⲟⲟⲧϘ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲱⲧⲉ ϣⲟⲕμ ⲉⲩϞⲧⲁⲕ ϭⲉ Ϝⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ Ϝⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲛμ. 4:12 ⲙⲏ Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲛⲁⲁⲕ ⲉⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ыⲁⲕⲱⲃ ⲡⲁы ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ Ϟⲧϣⲱⲧⲉ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟϥ ⲁϥⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϞϩⲏⲧϨ ⲛϜ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛϜ ⲛⲉϥⲧφⲛⲟⲟⲩⲉ. 4:14 ⲡⲉⲧⲥⲱ ⲇⲉ Ϟⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲁы ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ. Ϟⲛⲉϥⲉⲓⲃⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ Ϟⲟⲩⲡⲏⲅⲏ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϥⲱϭⲉ ⲉⲩⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 4:15 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲁ ⲛⲁы Ϝⲡⲉыⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲉⲙⲉϩ ⲙⲟⲟⲩ. 4:16 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲟⲩϩⲁⲉⲓ Ϟⲧⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ. 4:17 ⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲱϣφ ⲉⲥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϜⲙϞϯ ϩⲁⲉⲓ Ϝⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙϞϯ ϩⲁⲉⲓ. 4:18 ⲁϫы ϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ Ϟϩⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲩϞⲧⲉⲉϥ Ϝⲡⲟⲩϩⲁы ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲡⲁы ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϫⲟⲟϥ. 4:19 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ϞⲧϘ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 4:13 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉыⲙⲟⲟⲩ. ϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲟⲛ.

4:19 ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ

BS11

Made with FlippingBook Learn more on our blog