Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

5:35 ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲛⲉ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⲉⲑⲙⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ Ǹⲑⲉⲗⲏⲗ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ 5:36 ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ Ǹⲛⲁⲁⲥ Ǹⲑⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲁϫⲟⲕⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩȂ Ǹϯⲣⲁ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 5:37 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲧ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲥⲙⲏ Ȋⲧⲁϥ Ǹⲛⲉϩ ⲟⲩⲇⲉ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲥⲙⲟⲧ Ȋⲧⲁϥ 5:38 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ Ǹⲣⲟϥ 5:39 ϧⲟⲧϧⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩȂ Ǹⲣⲱⲟⲩ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ϣⲟⲡ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ 5:40 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ǸȂ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ 5:42 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓⲉⲙⲓ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯǰⲅⲁⲡⲏ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ 5:43 ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓȂ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ Ȉⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ Ȃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ Ȋⲣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓⲧϥ 5:44 ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ Ǹⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲱⲟⲩ Ȋⲧⲟⲧⲟⲩ Ȋⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲟⲩ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ Ȋⲥⲱϥ ⲁⲛ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ Ǹⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲫⲏ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ Ǹⲣⲟϥ Ǹⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ϩⲱ ⲡⲉ ⲉⲧⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲥϧⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧ 5:45 ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩȂ ϫⲉ 5:46 Ǹⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲅⲁⲣ 5:41 Ȋϯⲛⲁϭⲓⲱⲟⲩ Ȋⲧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ

5:35 ⲛⲉ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲃϨ ⲉⲧⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϦⲟⲩⲟыⲛ. ϞⲧⲱⲧϞ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧϞⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ ϜⲙⲱⲧϞ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩϜ ⲡⲉϥⲟⲩⲟыⲛ. 5:36 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩϞⲧⲁы Ϝⲙⲁⲩ ϞⲧⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲥόⲣⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟы ϫⲉ ⲡыⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы. 5:37 ⲁⲩⲱ ⲡыⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы Ϟⲧⲟϥ ⲡⲉ ϞⲧⲁϥϦⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟы. ⲟⲩⲧⲉ ϜⲡⲉⲧϞⲥⲱⲧϜ ⲉⲥⲙⲏ Ϟⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲧⲉ ϜⲡⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉϩⲣφ Ϟⲧⲁϥ 5:38 ⲁⲩⲱ ϜⲙϞⲧⲏⲧϞ Ϝⲙⲁⲩ Ϝⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϞϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧϞ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧϞⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁы ϞⲧⲱⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 5:39 ϩⲟⲧϩϪ Ϟⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. ϫⲉ ϞⲧⲱⲧϞ ⲧⲉⲧϞϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϞⲧⲏⲧϞ ⲟⲩⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲛⲉⲧϦⲙϞⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 5:40 ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟы ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫы Ϝⲡⲱⲛμ. 5:42 ⲁⲗⲗⲁ ⲁыⲥⲟⲩϞ ⲧⲏⲩⲧϞ ϫⲉ ⲙϞⲧⲏⲧϞ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ. 5:43 ⲁⲛⲟⲕ ⲁыⲉⲓ ϩϜ ⲡⲣⲁⲛ Ϝⲡⲁыⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϜⲡⲉⲧϞϫыⲧ. ⲉϣⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲓ ϩϜ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ Ϝⲙⲓⲛ Ϝⲙⲟϥ. ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϫыⲧθ. 5:44 Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ϞⲧⲱⲧϞ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧϞϫы ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϞ ⲛⲉⲧϞⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡыⲟⲩⲁ Ϟⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲉⲧϞϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲱϥ ⲁⲛ. 5:45 ϜⲡϦⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ϜⲙⲱⲧϞ ϞⲛⲁϩⲣϜ ⲡыⲱⲧ. ϥϣⲟⲟⲡ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ Ϝⲙⲱⲧⲛ ⲙⲱॱⲥⲏⲥ ⲡⲁы ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲧⲉⲧϞϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲙⲱॱⲥⲏⲥ. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟы ⲡⲉ. ⲁ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁы ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 5:46 ⲉⲛⲉⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ 5:41 ⲛⲉыϫы ⲉⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϞ ⲣⲱⲙⲉ.

BS18

Made with FlippingBook Learn more on our blog