Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

6:13 ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϩ ϖφ Ȋⲕⲟⲧ Ȋⲗⲁⲕϩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓό Ȋⲱⲓⲕ Ȋⲓⲱⲧ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩⲟ Ǹⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ 6:14 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ Ǹⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 6:15 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱⲟⲩϣ ǸȂ Ǹϩⲟⲗⲙⲉϥ Ǹⲁⲓϥ Ȋⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣǰⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ Ȋⲑⲟϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ 6:16 ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩȂ Ǹϧⲣⲏⲓ Ǹⲫⲓⲟⲙ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 6:17 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲁⲗⲏⲓ Ǹⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ Ǹⲙⲏⲣ Ȉⲫⲓⲟⲙ Ǹⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲁ ⲧⲭⲉⲙⲥ ϩⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ȈⲡⲁⲧⲉϥȂ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ 6:18 ⲫⲓⲟⲙ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ Ȋⲛⲉϩⲥⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲓϥⲓ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋⲑⲏⲟⲩ 6:19 ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩ ⲕⲉ Ȋⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲓⲉ Ϛ ⲁⲩⲛⲁⲩ ǸⲓϒϨ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϧⲱⲛⲧ Ȉⲙⲟϥ Ǹⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ 6:20 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ȉⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ 6:21 ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ Ǹⲧⲁⲗⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ Ǹⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁϥȂ Ǹⲡⲓⲭⲣⲟ Ǹⲡⲓⲕⲁϩⲓ Ǹⲛⲁⲩⲛⲁϣⲉ Ǹⲣⲟϥ 6:22 Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ Ǹⲛⲁϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲙⲏⲣ Ȉⲫⲓⲟⲙ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ⲕⲉϫⲟⲓ Ȉⲙⲁⲩ Ǹⲃⲏⲗ Ǹⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ Ȉⲡⲉ ⲓϒϨ ⲁⲗⲏⲓ Ǹⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ 6:23 ⲁⲩȂ Ȋϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲉϫⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ Ȉⲡⲓⲱⲓⲕ Ȉⲙⲟϥ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱϥ Ȋϫⲉ ⲡπϨ 6:24 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲓϒϨ Ȉⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁⲗⲏⲓ Ȋⲑⲱⲟⲩ Ǹⲛⲓⲉϫⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩȂ Ǹⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲓϒϨ

6:13 ⲁⲩⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉϩ ⲙϞⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ Ϟⲕⲟⲧ ϞⲗⲁⲕϜ ⲉⲁⲩϦϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡϯⲟⲩ Ϟⲟыⲕ Ϟыⲱⲧ. 6:14 Ϟⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁыⲛ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁы ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 6:15 ϖϨ ϭⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ Ϟⲥⲉⲧⲟⲣⲡθ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲁϥ ϞϦⲣⲟ. ⲁϥⲥⲉϩⲧθ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉϫϜ ⲡⲧⲟⲟⲩ Ϝⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 6:16 Ϟⲧⲉⲣⲉ ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 6:17 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ Ϟⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲛⲉ ⲁ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉ ϖϨ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ. 6:18 ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ Ϟⲧⲏⲩ Ϟⲃⲟⲗ ⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁы 6:19 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩϩыⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϫⲟⲩⲧⲏ Ϟⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲏ ⲙⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩыϫϞ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϦϩⲟⲧⲉ. 6:20 Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϜⲡϦϦϩⲟⲧⲉ. 6:21 ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. 6:22 ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ϩы ⲡⲓⲕⲣⲟ Ϟⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ϜⲙϞ ϭⲉϫⲟы Ϝⲙⲁⲩ Ϟⲥⲁ ⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϞϖϨ ⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϫⲉ Ϝⲡⲉ ϖϨ ⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟы ⲛϜ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϝⲙⲁⲩ ⲁⲁⲩ ⲛⲉ Ϟⲧⲁⲩⲃⲱⲕ. 6:23 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲉⲛⲕⲉⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ ϩⲁⲧϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲙ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣϤϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱϥ. 6:24 Ϟⲧⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϖϨ Ϝⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲁⲗⲉ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲁ ϖϨ

BS20

Made with FlippingBook Learn more on our blog