Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

9:36 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁπϨ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲁⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ 9:37 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ 9:38 Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁϩϯ ⲡⲁπϨ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ 9:39 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓȂ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲩϩⲁⲡ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ Ȋⲧⲟⲩⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ Ȋⲧⲟⲩⲉⲣⲃⲉⲗⲗⲉ 9:40 ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ȋϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ǰⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ϩⲱⲛ 9:41 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲡⲉ ⲛⲉȈⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲟⲃⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Ȉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϥϣⲟⲡ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ 10:1 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȊϥⲛⲏⲟⲩ Ǹϧⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ Ǹϯⲁⲩⲗⲏ Ȋⲧⲉ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡϣⲱⲓ Ȋϭⲟϥⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲟⲩȂ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ 10:2 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲁⲛǸⲥⲱⲟⲩ ⲡⲉ Ȋⲧⲉ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ 10:3 ⲫⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲉⲙⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲙⲟⲩϯ ǸⲛⲉϥǸⲥⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲉⲛⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ 10:4 Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲓⲛⲓ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϣⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓǸⲥⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ Ȋⲧⲉϥⲥⲙⲏ 10:5 ⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⲇⲉ Ȉⲡⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩǸⲫⲱⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ȋⲧⲥⲙⲏ Ȉⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ 10:6 ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ Ȉⲡⲟⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ

9:36 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 9:37 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛϜⲙⲁⲕ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉ. 9:38 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁϥ 9:39 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ϟⲧⲁыⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϩⲁⲡ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉ Ϟⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ϞⲃϚⲗⲉ. 9:40 ⲁⲩⲥⲱⲧϜ Ϟϭⲓ ϩⲟыⲛⲉ ϞⲛⲉⲧϞϜⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲫⲁⲣыⲥⲁыⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲁⲛϞ ϩⲉⲛⲃϚⲗⲉ. 9:41 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲛⲉ ϞⲧⲉⲧϞ ϩⲉⲛⲃϚⲗⲉ ⲛⲉ ϜⲙϞ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲱⲧϞ ⲡⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧϞϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲧϞⲛⲟⲃⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧθ. 10:1 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛθⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟϩⲉ ϞϞⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲱⲧφ ⲉⲃⲟⲗ ϩы ⲕⲉⲥⲁ. ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥϫыⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ. 10:2 ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ Ϟⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲣⲟ. Ϟⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ϞϞⲉⲥⲟⲟⲩ. 10:3 ⲡⲁы ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ Ϟⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧϜ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛθϞⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 10:4 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ϣⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲩϩⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ Ϟⲉⲥⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟⲧⲉϥⲥⲙⲏ. 10:5 Ϟⲛⲉⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ Ϟⲧⲟϥ Ϟⲥⲁ ⲟⲩϣϜⲙⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲙⲟϥ ϫⲉ Ϟⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ϟⲧⲉⲥⲙⲏ ϞϞϣⲙⲙⲟ. 10:6 ⲧⲉⲉⲓⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ. ⲛⲏ ⲇⲉ Ϝⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧθϫⲱ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog