Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

12:36 ϩⲱⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȋⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲏⲣⲓ Ȉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥⲭⲟⲡϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ 12:37 ⲛⲁⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ Ȉⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ Ȉⲡⲟⲩⲙⲑⲟ Ȉⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ 12:38 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲡⲥⲁϫⲓ Ȋⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ Ǹⲧⲉⲛⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡϣⲱⲃϣ ȈⲡπϨ ⲉⲧⲁϥϭⲱⲣⲡ Ǹⲛⲓⲙ 12:39 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲱⲟⲩ Ǹⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲟⲛ Ȋϫⲉ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ 12:40 ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲙ Ȋⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲱⲙ Ȉⲡⲟⲩϩⲏⲧ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ Ȋⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ Ȋⲧⲁⲧⲟⲩϫⲱⲟⲩ 12:41 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲡⲱⲟⲩ Ȉⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ 12:42 ⲟⲙⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ Ȉⲙⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ Ȋⲛⲟⲩⲁⲓⲧⲟⲩ Ȋⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 12:43 ⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ Ǹϩⲟⲧⲉ ⲡⲱⲟⲩ Ȉⲫϯ 12:44 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲁϥⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲛⲁϩϯ Ǹⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 12:45 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 12:46 ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓȂ ⲉⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ Ȋⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲭⲁⲕⲓ 12:47 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲱⲟⲩ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟϥ ⲛⲉⲧⲁⲓȂ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲁϯϩⲁⲡ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲁⲛⲟϩⲉⲙ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

12:36 ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩϞⲧⲏⲧϞ ⲡⲟⲩⲟыⲛ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟыⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ Ϟϣⲏⲣⲉ Ϟⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟыⲛ. ⲛⲁы ⲁϥϫⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϩⲟⲡθ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 12:37 ⲛⲉыⲙⲁыⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ϜⲡⲉⲩϜⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. Ϝⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. Ϟⲏⲥⲁыⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϭⲃⲟⲉⲓ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϞⲧⲁϥϭⲱⲗϤ ⲉⲛⲓⲙ. 12:39 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы Ϝⲡⲟⲩϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ Ϟϭⲓ ⲏⲥⲁыⲁⲥ 12:40 ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ Ϟⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲙ Ϝⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ϩϞ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ Ϟⲥⲉⲛⲟⲉⲓ ϩϜ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ Ϟⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 12:38 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲁϫⲉ 12:41 ⲛⲁы ⲁϥϫⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ⲏⲥⲁыⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ. 12:42 ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁ ϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ Ϟⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. 12:43 ⲁⲩⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϞϦⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12:44 ϖϨ ⲇⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟы ⲛⲉϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 12:46 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ Ϟⲛⲉϥϭⲱ ϩϜ ⲡⲕⲁⲕⲉ. 12:47 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛθϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲕ Ϟϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ. Ϟⲧⲁыⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲉⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ. 12:45 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲉⲓ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog