Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

13:19 ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲁⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ 13:20 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧϣⲱⲡ Ȉⲫⲏ Ǹϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁϥϣⲱⲡ Ȉⲙⲟⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲱⲡ Ȉⲙⲟⲓ ⲁϥϣⲱⲡ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 13:21 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡϞτ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ 13:22 ⲛⲁⲩⲥⲟⲙⲥ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ Ǹⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ȋⲥⲉⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ Ȉⲙⲱⲟⲩ 13:23 ⲛⲁϥⲣⲟⲧⲉⲃ ⲇⲉ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ȊⲓϒϨ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲓϒϨ ⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟϥ 13:24 ⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲛ Ǹⲫⲁⲓ ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ 13:25 ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩϥ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲑⲙⲉⲥⲧⲉⲛϩⲏⲧ ȊⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ 13:26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯⲛⲁⲥⲉⲡ ⲡⲓⲗⲱⲙ Ȋⲧⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲡ ⲡⲓⲗⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ Ȋⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ 13:27 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲗⲱⲙ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲁⲓϥ ⲁⲣⲓⲧϥ Ȋⲭⲱⲗⲉⲙ 13:28 ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲉⲙⲓ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ 13:29 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩȂ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲅⲗⲱⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ Ȋⲧⲟⲧϥ Ȋⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲓϒϨ ϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲱⲡ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲭⲣⲓⲁ Ȉⲙⲟϥ Ǹⲡϣⲁⲓ ⲓⲉ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϯ Ȋⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ Ȋⲛⲓϩⲏⲕⲓ 13:30 ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲛ Ȉⲡⲓⲗⲱⲙ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ Ǹϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ⲡⲉ

13:19 ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲙⲡⲁⲧθϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧϞⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 13:20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫы ϜⲡⲉϯⲛⲁⲧϞⲛⲟⲟⲩϥ. ⲉϥϫы Ϝⲙⲟⲉⲓ. ⲡⲉⲧϫы ⲇⲉ Ϝⲙⲟы ⲉϥϫы Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы. 13:21 ⲛⲁы Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧϦ ϩϜ ⲡⲉⲡϞτ ⲁⲩⲱ ⲁϥϦⲙϞⲧⲣⲉ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ Ϝⲙⲟы 13:22 ⲛⲉⲩϭⲱϣϪ ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩϞ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲓⲙ. 13:24 ⲁϥϫⲱⲣϜ ϭⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲁы Ϟϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧθϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. 13:25 ⲁ ⲡⲏ ϭⲉ ⲛⲟϫϥ ⲉϫϞ ⲧⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ϞϖϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. 13:26 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ . ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲉⲡ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲧⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉ. Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲥⲉⲡ ⲡⲟыⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ Ϟыⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ. 13:27 ⲁⲩⲱ ⲙϞϞⲥⲁ ⲧⲣⲉϥϫы ⲡⲟыⲕ ⲁ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲡⲉⲧϘⲛⲁⲁⲁϥ ⲁⲣыϥ ϩϞ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 13:28 Ϝⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ Ϟⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁϥϫⲉ ⲡⲁы ⲛⲁϥ. 13:29 ⲛⲉⲣⲉ ϩⲟыⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲉⲅⲗⲱ{ⲥ}ⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ Ϟⲧⲟⲟⲧθ Ϟыⲟⲩⲇⲁⲥ. ϫⲉ Ϟⲧⲁ ϖϨ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲉⲡ ⲡⲉⲧⲉⲧϞϦⲭⲣⲓⲁ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲡϣⲁ ⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϯ ϞϞϩⲏⲕⲉ. 13:23 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲛⲏϫ ⲉⲕⲟⲩⲛθ ϞϖϨ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ϖϨ ⲙⲉ Ϝⲙⲟϥ

13:30 Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫы ϭⲉ Ϝⲡⲟⲉⲓⲕ Ϟϭⲓ ⲡⲏ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲧⲉ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog