Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

14:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲉ ⲛⲏⲓ Ȋⲧⲁⲥⲉⲃⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉⲓǸȂ Ȋⲧⲁⲉⲗ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȉⲫⲙⲁ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯϣⲟⲡ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ 14:4 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲙⲁ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹⲣⲟϥ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲡⲓⲙⲱⲓⲧ 14:5 ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲟⲛ Ǹⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ 14:6 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ Ȉⲡⲁⲣⲉ ϩⲗⲓ Ȃ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ ⲁϥϣⲧⲉⲙȂ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ 14:7 ⲓⲥϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛǸⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ 14:8 ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ Ǹⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲏⲛ Ǹⲣⲟⲛ 14:9 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲫⲓⲱⲧ ⲡⲱⲥ Ȋⲑⲟⲕ ⲕϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ Ǹⲫⲓⲱⲧ 14:10 ⲭⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ Ȋϧⲏⲧ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ Ǹϯϫⲱ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧϣⲟⲡ Ȋϧⲏⲧ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲧⲓⲣⲓ ȊⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩȂ 14:11 ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ Ȋϧⲏⲧ Ȉⲙⲟⲛ ⲕⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩȂ ⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ 14:12 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩȂ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯⲣⲁ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥǸⲁⲓⲧⲟⲩ ϩⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ Ǹⲛⲁⲓ ⲉϥǸⲁⲓⲧⲟⲩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ 14:13 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲓǸⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡϣⲏⲣⲓ 14:14 ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲓϥ

14:3 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉыϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲧⲁⲥⲃⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧϞ. ϯⲛⲏⲩ ⲟⲛ ⲧⲁϫы ⲧⲏⲩⲧϞ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϜⲙⲟϥ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ Ϝⲙⲁⲩ. 14:4 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ. ⲉϯⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟⲧⲉϩыⲏ. 14:5 ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϞⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲧϞⲛⲁϣⲥⲟⲩⲛ ⲧⲉϩыⲏ. 14:6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉϩыⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛμ. ⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲡыⲱⲧ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧ. 14:7 ⲉϣϫⲉ ⲁⲧⲉⲧϞⲥⲟⲩⲱⲛϪ. ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ ⲡⲁⲕⲉыⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. 14:8 ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲱ ⲉⲣⲟⲛ. 14:9 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟыϣ ⲧⲏⲣϥ ϯⲛϜⲙⲏⲧϞ ⲁⲩⲱ ϜⲡϘⲥⲟⲩⲱⲛϪ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟы. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡыⲱⲧ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟⲕ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲕϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕыⲱⲧ. 14:10 ⲛψⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩϜ ⲡⲁыⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁыⲱⲧ Ϟϩⲏⲧ. Ϟϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ. ⲛⲉыϫⲱ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟы ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲡⲁыⲱⲧ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ Ϟϩⲏⲧ ϥыⲣⲉ Ϟⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 14:11 ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁы ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩϜ ⲡⲁыⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁыⲱⲧ Ϟϩⲏⲧ. ⲉϣϫⲉ Ϝⲙⲟⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 14:12 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲏ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ Ϟⲁⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϦ ⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲁыⲱⲧ 14:13 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ Ϝⲙⲟϥ ϩϜ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲁы ϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡыⲱⲧ ϫы ⲉⲟⲟⲩ ϩϜ ⲡϣⲏⲣⲉ.

14:14 ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛⲁⲓⲧⲓ Ϟⲟⲩϩⲱⲃ ϩⲙ ⲡⲁⲣⲁⲛ. ⲡⲁы ϯⲛⲁⲁⲁϥ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog