Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

21:11 ⲁϥȂ ⲟⲩⲛ Ǹⲡϣⲱⲓ Ȋϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲉⲕ ⲡⲓϣⲛⲉ Ǹⲡϣⲱⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉϥⲙⲉϩ Ȋⲛⲓϣϯ Ȋⲧⲉⲃⲧ Ǹⲟⲩⲟⲛ ϦϞψ Ȋϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲧⲁⲓⲏⲡⲓ Ȋϧⲏⲧϥ Ȉⲡⲉϥⲫⲱϧ Ȋϫⲉ ⲡⲓϣⲛⲉ 21:12 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ Ȋⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ Ǹϣⲉⲛϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡπϨ ⲡⲉ 21:13 ⲁϥȂ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥϭⲓ Ȉⲡⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲉⲃⲧ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ 21:14 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲫⲙⲁϩψ Ȋⲥⲟⲡ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ǹⲁϥⲧⲱⲛϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ 21:15 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ Ȋⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ Ȉⲙⲟⲓ Ǹϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡⲁπϨ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ Ȋⲛⲁϩⲓⲏⲃ 21:16 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ȉⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ φ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ Ȉⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡⲁπϨ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ Ȋⲛⲁⲉⲥⲱⲟⲩ 21:17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲟⲛ Ȉⲫⲙⲁϩψ Ȋⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲭⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟⲓ ⲁϥⲉⲣⲙⲕⲁϩ Ȋϩⲏⲧ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ Ȉⲫⲙⲁϩψ Ȋⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲭⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡπϨ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ Ȋϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ Ȋⲛⲁⲉⲥⲱⲟⲩ 21:18 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲓ Ȋⲁⲗⲟⲩ ϣⲁⲕⲙⲟⲣⲕ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲕϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲕϣⲁⲛⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲕⲉⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲕϫⲓϫ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲙⲟⲣⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩǸⲟⲗⲕ Ǹⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲁⲛ 21:19 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲉⲣⲥⲏⲙⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϯⲱⲟⲩ Ȉⲫϯ Ȋϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ Ȉⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲓ

21:11 ⲁϥⲁⲗⲉ Ϟϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲕ Ϝⲡⲉϣⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉϥⲙⲉϩ Ϟⲛⲟϭ ϞⲧⲃϪ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ Ϟϣⲉ ⲧⲁыⲟⲩ ϣⲟⲙⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲧⲉыⲁϣⲏ ϞⲧⲃϪ Ϝⲙⲁⲩ Ϝⲡⲉ ⲡⲉϣⲛⲉ ⲡⲱϩ. 21:12 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ϞⲧⲉⲧϞⲟⲩⲱⲙ. Ϝⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϞϜⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ϞⲧϘ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. 21:13 ⲁϥⲉⲓ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁϥϫы Ϝⲡⲟыⲕ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲧⲃϪ. 21:14 ⲡⲁы ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙϞⲧ Ϟⲥⲟⲡ Ϟⲧⲁ ϖϨ ⲟⲩⲟⲛϩθ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ μⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 21:15 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ Ϟⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ Ϝⲙⲟы ⲉϩⲟⲩⲉ ⲛⲁы. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ Ϝⲙⲟⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ Ϟⲛⲁϩⲓыⲃ. 21:16 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁϥ Ϝⲡⲙⲉϩ ⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟы. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ Ϝⲙⲟⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ Ϟⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 21:17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϝⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙϞⲧ Ϟⲥⲟⲡ. ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ Ϝⲙⲟы. ⲁϥⲗⲩⲡⲓ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ Ϝⲡⲙⲉϩ ϣⲙⲛϪ ⲥⲱⲱⲡ ϫⲉ ⲕⲙⲉ Ϝⲙⲟы. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ Ϟⲧⲟⲕ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ Ϝⲙⲟⲕ. ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ Ϟⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 21:18 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ Ϝⲡⲉⲩⲟыϣ ⲉⲛⲉⲕⲟ Ϟϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲛⲉ ϣⲁⲕⲙⲟⲣϘ ⲡⲉ ⲛψⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϘⲟⲩⲁϣϥ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϦ ϩϚⲗⲟ. ⲕⲛⲁⲡⲣζ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲟⲣϘ ⲛθϫыⲧϘ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲛψⲟⲩⲁϣθ ⲁⲛ. 21:19 Ϟⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁы ⲇⲉ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩϞ ⲁϣ Ϝⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁы ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩⲁϩϘ Ϟⲥⲱⲉⲓ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog