XDRAINER

RO

Înainte de a deschide placa de acces interior a maşinii, este indispensabil ca aceasta din urmă să fie golită de orice lichid. Desfiletaţi cele trei şuruburi M4 indicate pe schemă. Rabataţi placa în partea superioară, scoateţi cele două conducte racordate la această placă pentru a o scoate în întregime. IX. Piese de schimb

Atenţie, modificarea elementelor interne ale aparatului trebuie să fie comandată exclusiv prin serviciul nostru de asistenţă tehnică de la SAM OUTILLAGE. Şurub M4

X. Garanţie Garanţia acoperă orice defect sau eroare de fabricaţie pe o durată de 12 luni de la data de achiziţionare a produsului (piesă şi manoperă). Garanţia nu acoperă uzura normală, eroarea de branşare pneumatică, pierderea, furtul sau daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare, demontare sau orice altă avarie cauzată de transport. Vă rugăm să nu schimbaţi nicio componentă prin mijloace proprii pe durata perioadei de garanţie, în caz contrar, produsul nu va mai fi acoperit de garanţie. Orice adăugare de sau înlocuire cu piese sau accesorii care nu sunt fabricate de SAM Outillage aduce cu sine

anularea garanţiei. Garanţia nu acoperă uzura normală a pieselor (de ex.: conducte, cuve, rotile etc.). În caz de defectare, vă rugăm să returnaţi aparatul la Serviciul de asistenţă tehnică: SAM Outillage – SAT

60 boulevard Thiers, 42000 Saint Etienne - FRANŢA Tél. +33 (0)4 77 922 584 - E-mail : satminute@sam.eu

XI. Declaraţie de conformitate / CE

La care se referă această declarație, sunt în conformitate cu specificațiile SAM și următoarele standarde și/sau directive europene: Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice Document întocmit la Saint-Etienne, vineri, 19 octombrie 2018 Didier DENIZOT director calitate El Bachir BOUBAKRI designer industrial

Subsemnatul : SAM OUTILLAGE 10 rue Camille de Rochetaillée - cs 10528 42007 St-Étienne cedex 1 - FRANŢA

Declară că produsele noi cu următoarele caracteristici : Marcă : SAM

Denumire : SAM X’DRAINER® urjor pentru lichidul de răcire Referință : XDC-50

100 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog