XDRAINER

NL

Je hebt een nieuwe aftapper voor koelvloeistof XDC-50 gekocht: de SAMX’DRAINER ®. Lees deze handleiding aandachtig voordat je het toestel gaat gebruiken. De informatie uit deze handleiding staat borg voor een snelle en doeltreffende bediening en aanwending. We danken je van harte voor het vertrouwen.

DIT DOCUMENT NIET WEGGOOIEN: HOUD HET NETJES BIJ! ZORG ERVOOR DAT DE EINDGEBRUIKER DIT DOCUMENT LEEST!

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Dit toestel mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of zonder ervaring/kennis, tenzij ze worden begeleid door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als ze van deze persoon vooraf de nodige instructies hebben gekregen voor het gebruik van het toestel. Er dient toezicht gehouden te worden op kinderen om te voorkomen dat ze met het toestel spelen. Het toestel mag niet worden blootgesteld aan schokken. Dit toestel is enkel bedoeld voor het aftappen van koelvloeistof. De garantie vervalt als er een andere vloeistof dan de koelvloeistof in het toestel is terechtgekomen. LET OP : Houd je aan de geldende voorschriften voor het weggooien van de afgetapte koelvloeistof. WAARSCHUWING : Er kan koelvloeistof terechtkomen op de personen die zich in de buurt van het toestel bevinden. Het toestel moet worden aangesloten op een persluchtnet van minimaal 6,5 bar en maximaal 10 bar. Het temperatuurbereik voor het gebruik van dit toestel is -20°C tot + 40°C.

Geluidsvermogenniveau van ongeveer 51 dB (A). Het toestel is bedoeld voor gebruik binnen of op een tegen regen beschutte plaats. Gebruik de handgreep om het toestel op wieltjes te verplaatsen. Sla het toestel niet in een strop en/of gebruik geen heftruck om het op te tillen. Het toestel moet in verticale stand worden gebruikt, op een vlakke ondergrond, zoals getoond op de foto. Zet de remmen op als het toestel stilstaat. Voorzie je van de nodige PBM voordat je het toestel gaat gebruiken > handschoenen type nitril + veiligheidsbril. Het toestel mag niet worden geopend en er mogen ook geen componenten worden vervangen, met uitzondering van de rubberen kegel en de doppen (zie de procedure voor het vervangen van de doppen). Met dit toestel kan enkel koelvloeistof worden afgetapt. Als je de aftapper moet vernietigen, zorg er dan voor dat alle koelvloeistof eruit is en houd je aan de toepasselijke wetgeving van je land voor het afvoeren van dergelijke toestellen.

62 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog