XDRAINER

NL

05 HET TOESTEL IN DE STAND 'AFTAPPEN VOERTUIG' PLAATSEN

> Zet de pomp aan en verplaats de klep naar de stand 'AFTAPPEN VOERTUIG'.

> De koelvloeistof wordt nu aangezogen; het niveau kan met de meetstok van het toestel worden gecontroleerd.

06 DE TOEGANG TOT DE AFTAPSCHROEVEN VRIJMAKEN, ALS HET VOERTUIG DAAROVER BESCHIKT

> Raadpleeg de technische handleiding van het voertuig voor de toegang tot de aftapschroeven.

07 HET ‘BOOSTER’-BLAASPISTOOL AANSLUITEN OP DE AFTAPOPENINGEN

> Zodra de slangen platgedrukt zijn en de onderdruk gestabiliseerd is op minder dan -0,7 bar : gebruik het booster-blaaspistool van de meest nabije aftapopening van het verst verwijderde expansievat.

> Sluit het booster-blaaspistool en zijn verlengstuk aan op de aftapper, via de vrouwelijke plug op de voorkant van het toestel. Gebruik alleen dit toestel, want de druk van het blaaspistool is geregeld. Start met het verwijderen van de dop van de aftapopening die zich bevindt tussen het motorblok en de motorventilatiegroep.

> Sluit het blaaspistool aan op de aftapopening.

Tip om het aftappen van de koelvloeistof te vergemakkelijken: als het voertuig voorzien is van een expansievatterugslag, koppel deze dan los om een luchtstroom te creëren en dicht vervolgens het gat van het vat. Laat de onderdruk terug stijgen en sluit het gat van de terugslagklep van het expansievat. De koelvloeistof wordt aangezogen. Herhaal indien nodig.

> Pomp lucht in het koelsysteem, met pulsen van 2 tot 3 seconden, om de koelvloeistof in het expansievat te laten stijgen. Wacht totdat de druk opnieuw daalt onder -0,7 bar voordat je een nieuwe puls geeft.

66 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog