XDRAINER

NL

08 EINDE VAN DE PROCEDURE VOOR HET OPVANGEN VAN DE KOELVLOEISTOF

> Controleer het niveau van de aangezogen vloeistof in het toestel.

III. Test van het veiligheidsventiel van de dop

09

DE DOP OP DE TESTINRICHTING VAN HET TOESTEL PLAATSEN

> Controleer of het veiligheidsventiel goed werkt en correct afgesteld is. Schroef hiervoor de dop op de voorziene adapter en zet klep A in stand 2. Het ventiel moet in werking treden. Deze stap kan worden uitgevoerd op elk moment in de aftap- of vulprocedure van het koelsysteem.

Test alle doppen van het wagenpark met behulp van koffer 913-11K.

IV. Test van het dichtheidscircuit bij onderdruk

10

DE DICHTHEID VAN HET SYSTEEM CONTROLEREN

> Zodra het koelsysteem leeg is: laat de druk zich stabiliseren tussen -0,75 bar en -0,8 bar , zet vervolgens klep A in stand 4 en hendel B in stand 'TEST CIRCUIT' (zie de korte handleiding).

> Zorg ervoor dat de druk niet stijgt gedurende 30 seconden.

67 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog