XDRAINER

TR

I. SAMX’DRAINER Tarifi

SAM X’DRAINER® her tipteki soğutma devresini boşaltmak için kullanılan bir cihazdır. Herhangi bir arızayı önlemek için, kullanılan pnömatik hava aralığının maksimum 6,5 ila 10 bar arasında olması önemlidir. Bu cihaz soğutma devresini boşaltma, sızdırmazlığını kontrol etme, vakum yapma, vakumla soğutma devresini doldurma ve kirlenmiş sıvıyı geçici olarak depolama imanı verir. Aynı zamanda genleşme kaplarının tapalarının supaplarını da test etme imanı sağlar. 12 L kapasiteli kullanılmış sıvı geri kazanım ara tankı.

Çevrenin korunması için çıkarılan kullanılmış sıvıyı ölçmek için 50 litrelik alt tank ve ölçü göstergesi. 20 L kapasiteli yeni yağ tankı. 15 L kapasiteli geri kazanım tankı gerektiğinde yer çekimi ile tanklar arası aktarma yapma imkanı verir. Genleşme kabın doğrudan bağlantılı. Otomobil parkının büyük çoğunluğuna bağlama imkanı veren bir adaptasyon koniği ile birlikte teslim edilir.

II. Soğutma devresinin SAMX’DRAINER® deposuna boşaltılması

Cihazı atölyenizin hava devresine bağlamadan önce koniğin ve 50 L tankın tapalarının sıkıca kapalı olduklarını kontrol edin. Göstergelerin yardımıyla, kullanılmış soğutma sıvılarının geri kazanım tanklarını kontrol edin. 12 Litrelik ara tank tamamen boş olmalıdır. (Bakınız paragraf VIII). 50 Litrelik tank yeni kullanılmış soğutma sıvısını almaya yeterli kapasiteye sahip olmalıdır. Aksi takdirde, yeni bir kullanımdan önce bu tankın boşaltılması kaçınılmaz olacaktır. (Bakınız paragraf VIII).

SOĞUTMA DEVRESININ HER BIR HAVA ALMA AŞAMASI IÇIN VANA KONUMLARININ SUNUMU

VIDANGE VÉHICULE VEHICLE DRAINING

2

5

6

TEST CIRCUIT CIRCUIT TESTING

2

4

-

REMPLISSAGE CIRCUIT CIRCUIT FILLING TEST DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ DU BOUCHON CAP SAFETY VALVE TEST VIDER CUVE INTÉRIEURE 12L INTERN CONTAINER 12L DRAINING VIDER CUVE STOCKAGE 50L CONTAINER 50L DRAINING STOCKAGE VIDANGEUR DRAINER STORAGE

1

3

7

PLACER LE BOUCHON SUR LE DISPOSITIF DE TEST DE L'APPAREIL PLACE THE CAP ON THE TEST DEVICE ON THE MACHINE

2

-

-

1

4

8

2

4

7

1

4

8

74 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog