XDRAINER

TR

VII. Özel durumlar

Soğutma devresinin özel durumlarında, kullanılmış sıvı bu amaçla öngörülmüş olan geri kazanım tankına yer çekimi ile akıtmak şarttır.

VIII. Kullanılmış soğutma sıvısı geri kazanım tankının boşaltılması

15 ALT GERİ KAZANIM TANKINI BOŞALTIN

> Kullanılmış soğutma sıvısı geri kazanım tankı 50 Litrelik bir hacme sahiptir. 50 Litreyi aşmayın. Dolduğu takdirde, cihazın alt tarafında bulunan soğutma hortumunu atölyenin geri dönüşüm tankının içine koyun. Bu işlemim süresini optimize etmek için 35 Litreye ulaşıldığında boşaltma yapılması önerilir.

> Kolun üzerinde bulunan basma vanasını açın. Fışkırmaları önlemek için huninin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Geri kazanım tankının boşaltılmasını gerçekleştirmek için kumanda mandalın Boşaltma konumuna getrin. Tank boşaldığında, kumanda mandalını tekrar Off konumuna getirin, sonra basma hortumunun vanasını kapatın.

Cihazı atölyenizin hava şebekesine bağlamadan önce huninin ve tankın vanalarının iyice kapalı olduklarını kontrol edin. Göstergeler yardımıyla, kullanılmış soğutma sıvısı geri kazanım tanklarını kontrol edin: Kullanılmış soğutma sıvısı yürürlükteki mevzuata göre onaylı bir kuruluş tarafından alınıp imha edilmelidir. Eğer soğutma sıvısı yanlış bir elleçlemeyi takiben yere dökülürse, lütfen gerekli emicileri kullanın ve yürürlükteki mevzuata bunları göre imha edin.

20 Litrelik tankın seviye göstergesi (ara)

12 Litrelik tankın seviye göstergesi

50 Litrelik tank, 35 Litrede boşaltma önerilir

79 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog