XDRAINER

PL

Dokonali Państwo zakupu nowego urządzenia do odprowadzania płynu chłodzącego XDC-50 o nazwie SAMX’DRAINER ®. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem urządzenia. Zawiera ona informacje umożliwiające szybką i sprawną obsługę oraz codzienne użytkowanie. Dziękujemy za zaufanie do naszej firmy.

PROSZĘ NIE WYRZUCAĆ TEGO DOKUMENTU: NALEŻY STARANNIE GO ZACHOWAĆ! UPEWNIĆ SIĘ, ŻE UŻYTKO WNIK KOŃCOWY PRZECZYTAŁ TEN DOKUMENT!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Poziom mocy akustycznej wynosi około 51 dB (A). Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i nie może zostać narażone na działanie deszczu. Produkt należy przemieszczać na kółkach, trzymając za uchwyt. Nie zawieszać i/lub nie podnosić za pomocą wózka paletowego. Urządzenie musi być używane w pozycji pionowej na płaskim podłożu, jak na powyższym zdjęciu. Kiedy urządzenie jest zatrzymane, należy zaciągnąć hamulce na obu kołach. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy założyć środki ochrony indywidualnej, czyli rękawice nitrylowe i okulary ochronne. Nie otwierać urządzenia i nie wymieniać żadnych elementów oprócz elementu stożkowego lub korków (patrz procedura Wymiana korków). Produkt umożliwia jedynie spuszczanie płynu chłodzącego. Jeśli konieczne jest zniszczenie urządzenia, należy opróżnić je z płynu chłodzącego i zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo je nadzoruje lub udzieliła im wskazówek na temat użytkowania urządzenia. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie nie może być poddawane wstrząsom. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do spuszczania płynu chłodzącego. Gwarancja traci ważność w przypadku wprowadzenia do niego jakiegokolwiek płynu innego niż płyn chłodzący. UWAGA : zużyty płyn chłodzący musi zostać przeznaczony do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. OSTRZEŻENIE : istnieje ryzyko wyrzucenia płynu chłodzącego w kierunku osób znajdujących się w pobliżu urządzenia. Urządzenie musi być podłączone do sieci pneumatycznej powietrza o ciśnieniu od min. 6,5 bar do maks. 10 bar. Urządzenie należy użytkować w zakresie temperatur od -20°C do +40°C.

82 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog