XDRAINER

PL

SPIS TREŚCI I. Opis urządzenia SAMX’DRAINER

84 84 87 87 87 88 88 88 89 90 90 90 91

II. Opróżnianie układu chłodzenia do zbiornika SAMX’DRAINER

III. Test zaworu bezpieczeństwa korka

IV. Test obwodu uszczelniającego z podciśnieniem

V. Napełnianie układu chłodzenia nowym płynem chłodzącym

VI. Odprowadzenie powietrza znajdującego się w układzie chłodzenia pojazdu

VII. Przypadki szczególne

VIII. Opróżnianie pojemników na zużyty płyn chłodzący

IX. Części zamienne

X. Gwarancja

XI. Deklaracja zgodności/CE

XII. Nazewnictwo

XIII. Schemat blokowy

Prezentacja urządzenia

Wysokość 1 :

Wysokość 2 : 1070 mm

Lejek dolny : 1350 mm

Lejek górny : 1730 mm

Zawsze używać akcesoriów i sprzętu ochronnego kompatybilnego z urządzeniem SAMX’DRAINER ®.

Głębokość : 580 mm

Szerokość : 710 mm

83 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog