XDRAINER

PL

I. Opis urządzenia SAMX’DRAINER SAM X’DRAINER® to urządzenie do opróżniania wszystkich rodzajów obiegów chłodniczych. Aby uniknąć awarii, ważne jest, aby przedział stosowania powietrza pneumatycznego mieścił się w zakresie od 6,5 do maks. 10 barów Urządzenie to umożliwia opróżnienie, sprawdzenie szczelności, wytworzenie podciśnienia, napełnienie obiegu chłodzącego przez podciśnienie oraz tymczasowe zmagazynowanie zanieczyszczonej cieczy. Może być również używane do testowania zaworów pokrywy zbiornika wyrównawczego. Zbiornik pośredni do odzyskiwania zużytej cieczy ma pojemność 12 l.

Zbiornik dolny ma pojemność 50 l. Miernik służy do odmierzania odprowadzonej zużytej cieczy, dla zapewnienia ochrony środowiska. Nowy zbiornik cieczy ma pojemność 20 l. Zbiornik odbiorczy o pojemności 15 l umożliwia w razie potrzeby przeładunek grawitacyjny.

Bezpośrednie podłączenie do zbiornika wyrównawczego. Dostarczany ze stożkiem adaptacyjnym umożliwiającym zamocowanie go w większości pojazdów.

II. Opróżnianie układu chłodzenia do zbiornika SAMX’DRAINER®

Przed podłączeniem urządzenia do sieci powietrza w warsztacie sprawdź, czy zawory lejka i zbiornika o pojemności 50 l są prawidłowo zamknięte. Za pomocą mierników sprawdź zbiorniki odzyskiwania zużytego płynu chłodzącego. Zbiornik pośredni o pojemności 12 l musi być całkowicie pusty. (Patrz paragraf VIII). W zbiorniku o pojemności 50 l musi być wystarczająco miejsca, by pomieścić nowy zużyty płyn chłodzący. W razie potrzeby konieczne jest opróżnienie tego zbiornika przed każdym nowym użyciem. (Patrz paragraf VIII).

PRZEDSTAWIENIE POŁOŻENIA ZAWORÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW OPRÓŻNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA.

VIDANGE VÉHICULE VEHICLE DRAINING

2

5

6

TEST CIRCUIT CIRCUIT TESTING

2

4

-

REMPLISSAGE CIRCUIT CIRCUIT FILLING TEST DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ DU BOUCHON CAP SAFETY VALVE TEST VIDER CUVE INTÉRIEURE 12L INTERN CONTAINER 12L DRAINING VIDER CUVE STOCKAGE 50L CONTAINER 50L DRAINING STOCKAGE VIDANGEUR DRAINER STORAGE

1

3

7

PLACER LE BOUCHON SUR LE DISPOSITIF DE TEST DE L'APPAREIL PLACE THE CAP ON THE TEST DEVICE ON THE MACHINE

2

-

-

1

4

8

2

4

7

1

4

8

84 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog