XDRAINER

PL

05 USTAW URZĄDZENIE W POZYCJI „OPRÓŻNIANIE POJAZDU”.

> Włącz pompę, a następnie ustaw zawór w pozycji „opróżnianie pojazdu”.

> Płyn chłodzący zaczyna być zasysany – jego poziom można sprawdzić za pomocą manometru na urządzeniu.

06 JEŚLI POJAZD JEST WYPOSAŻONY W ŚRUBY ODPOWIETRZAJĄCE, NALEŻY ZAPEWNIĆ DO NICH SWOBODNY DOSTĘP

> Aby dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać dostęp do śrub odpowietrzających, zapoznaj się z instrukcją techniczną pojazdu.

07 PODŁĄCZ DMUCHAWĘ „BOOST” DO PORTÓW OPRÓŻNIANIA

> Kiedy końcówki węży są spłaszczone, a podciśnienie ustabilizuje się poniżej -0,7 bara, użyj dmuchawy „boost” otworu odpowietrzającego znajdującego się jak najbliżej zbiornika wyrównawczego do najdalszego.

> Wstrzykuj powietrze do obwodu chłodzącego w impulsach trwających od 2 do 3 sekund, aby doprowadzić płyn chłodzący do zbiornika wyrównawczego. Poczekaj, aż ciśnienie spadnie poniżej -0,7 bara przed kolejnym impulsem. > Podłącz dmuchawę „boost” i jej przedłużenie do urządzenia, korzystając z gniazda żeńskiego, które znajduje się na przedniej ścianie urządzenia. Należy używać tylko tego urządzenia, ponieważ ciśnienie dmuchawy jest regulowane. Na początku wyjmij korek z otworu odpowietrzającego znajdującego się między blokiem silnika a zespołem moto-wentylatora.

> Podłącz dmuchawę do portu upustowego.

Wskazówka dla ułatwienia odprowadzania płynu chłodzącego: jeśli pojazd jest wyposażony w linię powrotną ze zbiornika wyrównawczego, odłącz go, aby wytworzyć ruch powietrza, a następnie zatkaj otwór w zbiorniku. Pozwól, aby podciśnienie wzrosło i zatkaj otwór linii powrotnej ze zbiornika wyrównawczego. Płyn chłodzący zostanie zassany. W razie potrzeby powtórz operację.

86 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog