XDRAINER

PL

08 ZAKOŃCZENIE PROCEDURY ODZYSKIWANIA PŁYNU CHŁODZĄCEGO

> Sprawdź poziom cieczy zasysanej do urządzenia.

III. Test zaworu bezpieczeństwa korka

09

UMIEŚĆ KOREK NA URZĄDZENIU DO TESTOWANIA

> Sprawdź poprawność działania i ustawienia zaworu bezpieczeństwa. W tym celu nakręć korek na dostarczony adapter i przechyl zawór A do pozycji „2”. Zawór powinien zadziałać. Ten krok można wykonać w dowolnym momencie podczas procedury odpowietrzania lub napełniania układu chłodzącego.

Przetestuj korki wszystkich pojazdów za pomocą skrzynki 913-11K.

IV. Test obwodu uszczelniającego z podciśnieniem

10

KONTROLA SZCZELNOŚCI OBWODU

> Po opróżnieniu układu chłodzenia odczekaj, aż ciśnienie ustabilizuje się w zakresie od -0,75 bara do -0,8 bara, a następnie ustaw zawór A w pozycji 4, a dźwignię B w pozycji „TEST OBWODU” (patrz instrukcja skrócona).

> Sprawdź, czy ciśnienie nie wzrasta w ciągu 30 sekund.

87 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog