XDRAINER

PL

V. Napełnianie układu chłodzenia nowym płynem chłodzącym

11 NAPEŁNIANIE UKŁADU CHŁODZENIA

> Sprawdź, czy poziom nowego płynu jest wyższy niż poziom płynu zasysanego, aby uniknąć efektu Venturiego.

12 ZAKOŃCZENIE PROCEDURY NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA

> Zaczekaj, aż wskazanie manometru wzrośnie do 0 bar. Gdy tylko płyn chłodzący przestanie być zasysany, a wszystkie węże odzyskają swój pierwotny kształt, ustaw zawór C w pozycji 7.

> Odłącz wąż napełniający i jego adapter. Zdejmij stożek ze zbiornika wyrównawczego.

VI. Odprowadzenie powietrza znajdującego się w układzie chłodzenia pojazdu

Otwórz zbiornik wyrównawczy i odkręć śruby odpowietrzające od najniższej do najwyższej, aby usunąć powietrze z obwodu. Uzupełnij poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym do MAX, a następnie zakręć korkiem zbiornik wyrównawczy.

14

13

URUCHOMIENIE I ROZGRZANIE SILNIKA

UZUPEŁNIENIE PŁYNU CHŁODZĄCEGO

> Uruchom silnik pojazdu, wyłącz układ klimatyzacji lub uruchom układ klimatyzacji za pomocą elektronicznego układu diagnostycznego, aż zespół moto-wentylatora uruchomi się dwukrotnie.

> Przed uzupełnieniem odczekaj, aż pojazd ostygnie, a następnie dolej nowego płynu do zbiornika wyrównawczego. Uwaga, poziom płynu powinien znajdować się między znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym.

88 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog