XDRAINER

PL

VII. Przypadki szczególne

W szczególnych przypadkach opróżniania układu chłodzenia konieczne jest odprowadzenie zużytej cieczy przez przewidziany do tego celu zbiornik grawitacyjny.

VIII. Opróżnianie pojemnika na zużyty płyn chłodzący

15 OPRÓŻNIANIE DOLNEGO ZBIORNIKA ODZYSKIWANIA

> Zbiornik na zużyty płyn chłodzący ma pojemność 50 l. Nie przekraczaj 50 l. Jeśli zbiornik jest pełny, umieść rurę układu chłodzącego, znajdującą się na spodzie urządzenia, w warsztatowym zbiorniku odzyskiwania. Opróżnianie jest zalecane już od 35 l, aby zoptymalizować czas tej operacji.

> Otwórz zawór spustowy znajdujący się na uchwycie. Sprawdź, czy lejek jest w pozycji zamkniętej, aby uniknąć jakichkolwiek rozprysków. Przesuń dźwignię sterującą w położenie opróżniania, aby opróżnić zbiornik odzyskiwania. Gdy zbiornik jest pusty, ustaw dźwignię sterującą w pozycji wyłączonej, a następnie zamknij zawór przewodu odprowadzającego.

Sprawdź, czy zawory lejka i zbiornika są prawidłowo zamknięte przed podłączeniem urządzenia do sieci powietrza w warsztacie. Za pomocą

mierników sprawdź zbiorniki odzyskiwania zużytego płynu

chłodzącego: Zużyty płyn chłodzący musi zostać odzyskany i zniszczony przez zatwierdzoną firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wskaźnik poziomu w zbiorniku o pojemności 20 l (średni)

Wskaźnik poziomu w zbiorniku o pojemności 12 l

W przypadku wycieku płynu chłodzącego w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nim należy użyć niezbędnych środków wchłaniających i przeznaczyć płyn do zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zbiornik o pojemności

50 l, opróżnianie zalecane przy 35 l

89 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog