XDRAINER

PL

Przed otwarciem wewnętrznej klapy dostępowej urządzenia należy bezwzględnie opróżnić ją z wszelkich płynów. Odkręć trzy śruby M4 pokazane na schemacie. Przechyl płytę w części górnej i zdejmij dwie rury połączone z tą płytą, aby zdjąć ją całkowicie. IX. Części zamienne

Uwaga, wymianę elementów wewnętrznych urządzenia należy zamawiać wyłącznie za pośrednictwem naszego serwisu posprzedażnego firmy SAM OUTILLAGE. Śruba M4.

X. Gwarancja Gwarancja obejmuje wszelkie usterki lub wady produkcyjne przez 12 miesięcy od daty zakupu produktu (części i robocizna). Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, błędów podłączenia pneumatycznego, utraty, kradzieży lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, demontażu lub innych uszkodzeń powstałych w transporcie. W okresie gwarancyjnym nie należy wymieniać części samodzielnie – jeśli zostanie to udowodnione, produkt nie będzie dłużej objęty gwarancją. Dodanie lub wymiana jakichkolwiek części

lub akcesoriów, które nie zostały wyprodukowane przez SAM Outillage powoduje wygaśnięcie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części (np. węży, zbiorników, rolek itp.). W przypadku awarii prosimy o zwrot urządzenia do Działu Pomocy Technicznej: SAM Outillage – SAT

60 boulevard Thiers, 42000 Saint Etienne - FRANCJA Tél. +33 (0)4 77 922 584 - E-mail : satminute@sam.eu

XI. Deklaracja zgodności/CE

którego dotyczy niniejsza deklaracja, są zgodne ze specyfikacją SAM oraz następującymi normami i/lub dyrektywami europejskimi: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

My niżej podpisani: SAM OUTILLAGE 10 rue Camille de Rochetaillée - cs 10528 42007 St-Étienne cedex 1 - FRANCJA

Saint-Etienne, piątek 19 października 2018 r.

Oświadczamy, że urządzenia nowe, opisane poniżej: Marka : SAM Opis : SAM X’DRAINER® Odpowietrzacz płynu chłodzącego Nr katalogowy : XDC-50

Didier DENIZOT Dyrektor ds. jakości

El Bachir BOUBAKRI Projektant przemysłowy

90 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog