XDRAINER

PL

XII. Nazewnictwo

Oznaczenie

Opis

Ilość Nr kat.

1

LEJ

1

PXDC-1 PXDC-2 PXDC-5

2 3 4 5 6 7 8 9

ROZDZIELACZ-4_2-VHLA202-02G 1

DYSZA VENTURIEGO

1

KOREK SPUSTOWY CZERWONY 0 PXDC-7

ZŁĄCZKA-POJAZDY LEKKIE PRZEWÓD-DMUCHAWA

1 1 1 1 1 1 1 1 1

PXDC-8 PXDC-10 PXDC-11 PXDC-12 PXDC-13 PXDC-14 PXDC-15 PXDC-16 PXDC-17 PXDC-18

DMUCHAWA

MANOMETR-0-4

MANOMETR-PODCIŚNIENIE REGULATOR CIŚNIENIA

10 11 12 13 14 15

PRZEWÓD CZYSTEGO PŁYNU-D9 1

PRZEWÓD SPUSTOWY

PRZEWÓD-POJAZDY LEKKIE

STOŻEK - KOREK ZAWÓR TARED

2 PXDC-30

XIII. Schemat blokowy

Widok ogólny (stop)

Powietrze Płyn chłodzący

Pompa Venturiego

Regulator ciśnienia (1,8 bar)

Płyn chłodzący nowy

Płyn chło dzący zużyty (pośredni)

Dmuwhawa

Zawór bez pieczeństwa (korek)

Lej

Zużyty płyn chłodzący (zebrany)

Zbiornik wyrównawc zy POJAZDY LEKKIE

Wspomaganie zasysania na zaworze odpowietrzającym

91 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog