XDRAINER

RO

Tocmai aţiachiziţionat un nou vidanjor de lichid de răcire XDC-50, denumit SAMX’DRAINER ®. Vă rugăm să citiţi acest manual înainte de prima utilizare a aparatului. Acesta conţineinformaţii care permit familiarizarea şi o utilizare cotidiană rapidă şi eficace. Vă mulţumim pentru încrederea acordată.

NU ARUNCAŢI NICIODATĂ ACEST DOCUMENT: PĂSTRAŢI-L CU GRIJĂ! ASIGURAŢI-VĂ CĂ ACEST DOCUMENT ESTE CITIT DE UTILIZATORUL FINAL!

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU UTILIZARE

Nivel de putere acustică de aproximativ 51 dB (A). Aparatul este prevăzut pentru o utilizare în interior sau ferită de ploaie. Deplasaţi produsul pe rotile ţinând de mâner. Nu suspendaţişi/sau ridicaţi cu ajutorul unui stivuitor. Aparatul trebuie să fie utilizat în poziţie verticală pe un sol plat, ca în fotografia de mai sus. La oprire, acţionaţi frânele ambelor roţi. Înainte de utilizare, vă rugăm să vă echipaţi cu EIP: mănuşi tip nitril + ochelari de protecţie. Nu deschideţi materialul, nu înlocuiţi componentele, cu excepţia conului sau buşoanelor (consultaţi procedura Înlocuirea buşoanelor). Produsul permite exclusiv golirea lichidului de răcire. Dacă trebuie să distrugeţi vidanjorul, acesta trebuie să fie golit de orice lichid de răcire şi distrus cu respectarea legislaţiei în vigoare din ţara dumneavoastră.

Acest aparat nu a fost prevăzut pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) ale căror capacităţi fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, sau de către persoane fără experienţă sau fără cunoştinţe, cu excepţia cazului în care acestea au beneficiat, prin intermediul unei persoane responsabile pentru siguranţa acestora, de supraveghere sau de instruire prealabilă cu privire la utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că aceştia nu se joacă cu aparatul. Aparatul nu trebuie supus unor şocuri. Acest aparat este prevăzut exclusiv pentru golirea lichidului de răcire. Garanţia nu va mai fi validă dacă a fost introdus un alt lichid decât lichidul de răcire. ATENŢIE : Eliminaţi lichidul de răcire uzat conform reglementărilor în vigoare. AVERTISMENT : Există riscul de împroşcare a lichidului de răcire asupra persoanelor aflate în apropierea aparatului. Aparatul trebuie să fie branşat la o reţea de aer pneumatic cuprinsă între minimum 6,5 bari şi maximum 10 bari. Aparatul trebuie să fie utilizat într-un interval de temperatură cuprins între -20 °C şi + 40 °C.

92 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog