XDRAINER

RO

I. Descrierea SAMX’DRAINER

SAM X’DRAINER® este un aparat de golire a oricărui tip de circuit de răcire. Pentru a evita defecţiunile, este obligatoriu ca intervalul de utilizare a aerului pneumatic să fie cuprins între 6,5 şi 10 bari maximum. Acest aparat permite golirea, verificarea etanşeităţii, crearea de vid, umplerea circuitului de răcire prin reducerea presiunii şi stocarea temporară a lichidului poluat. Acesta permite, de asemenea,

Recipient inferior de 50 l şi jojă pentru măsurarea lichidului uzat scos pentru respectarea mediului înconjurător. Recipient de lichid nou cu o capacitate de 20 l. Recipient de recuperare cu o capacitate de 15 l care permite transvazarea cu ajutorul gravitaţiei dacă este necesar. Racordare directă la vasul de expansiune. Livrat cu un con de adaptare care permite fixarea pe majoritatea vehiculelor din parcul auto.

testarea supapelor buşoanelor vaselor de expansiune. Recipient intermediar de recuperare a lichidului uzat cu o capacitate de12 l.

II. Purjarea circuitului de răcire în rezervorul SAMX’DRAINER®

Asiguraţi-vă că vanele pâlniei şi cuvei de 50 l sunt bine închise înainte de racordarea aparatului la reţeaua de aer din atelierul dumneavoastră. Cu ajutorul jojelor, verificaţi recipientele de recuperare a lichidelor de răcire uzate. Cuva intermediară de 12 l trebuie să fie complet goală. (Consultaţi paragraful VIII). Cuva de 50 l trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a găzdui noul lichid de răcire uzat. Dacă este cazul, este necesară golirea acestui recipient înainte de orice nouă utilizare. (Consultaţi paragraful VIII).

PREZENTAREA POZIŢIILOR VANELOR PENTRU FIECARE ETAPĂ DE PURJARE A CIRCUITULUI DE RĂCIRE

VIDANGE VÉHICULE VEHICLE DRAINING

2

5

6

TEST CIRCUIT CIRCUIT TESTING

2

4

-

REMPLISSAGE CIRCUIT CIRCUIT FILLING TEST DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ DU BOUCHON CAP SAFETY VALVE TEST VIDER CUVE INTÉRIEURE 12L INTERN CONTAINER 12L DRAINING VIDER CUVE STOCKAGE 50L CONTAINER 50L DRAINING STOCKAGE VIDANGEUR DRAINER STORAGE

1

3

7

PLACER LE BOUCHON SUR LE DISPOSITIF DE TEST DE L'APPAREIL PLACE THE CAP ON THE TEST DEVICE ON THE MACHINE

2

-

-

1

4

8

2

4

7

1

4

8

94 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog