XDRAINER

RO

V. Umplerea circuitului de răcire cu lichid de răcire nou

11 UMPLEŢI CIRCUITUL DE RĂCIRE

> Asiguraţi-vă că nivelul de lichid nou este mai mare decât nivelul de lichid aspirat, pentru a evita efectul Venturi.

12 SFÂRŞITUL PROCEDURII DE UMPLERE A CIRCUITULUI DE RĂCIRE

> Aşteptaţi ca manometrul să urce la 0 bari. De îndată ce nu mai este aspirat lichid de răcire, iar toate furtunurile au revenit la forma iniţială, comutaţi vana C în poziţia 7.

> Deconectaţi conducta de umplere şi adaptorul acesteia. Scoateţi conul vasului de expansiune.

VI. Evacuarea aerului prezent în circuitul de răcire al vehiculului Vas de expansiune deschis, deschideţişuruburile de purjare începând cu cel mai de jos până la cel mai de sus pentru a evacua aerul din circuit. Ajustaţi nivelul de lichid de răcire din vasul de expansiune poziţionându-vă la marcajul MAX, apoi închideţi la loc vasul de expansiune cu buşonul.

14

13

PORNIŢI MOTORUL ŞI LĂSAŢI-L SĂ SE ÎNCĂLZEASCĂ

AJUSTAŢI NIVELUL DE LICHID DE RĂCIRE

> Porniţi motorul vehiculului, opriţi sistemul de climatizare sau declanşaţi sistemul de climatizare prin intermediul diagnozei electronice până la declanşarea de 2 ori a electroventilatorului (GMV).

> Înainte de a reajusta nivelul, lăsaţi vehiculul să se răcească, apoi adăugaţi lichid nou în vasul de expansiune. Atenţie, nivelul de lichid trebuie să se situeze între marcajele MIN şi MAX ale vasului de expansiune.

98 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog