XDRAINER

RO

VII. Cazuri speciale

În cazuri speciale de golire a circuitului de răcire, este indispensabilă scurgerea lichidului uzat prin recipientul de recuperare cu ajutorul gravitaţiei, prevăzut în acest scop.

VIII. Golirea recipientului de recuperare a lichidului de răcire uzat

15 GOLIŢI RECIPIENTUL DE RECUPERARE INFERIOR

> Recipientul de recuperare a lichidului de răcire uzat are o capacitate de 50 l. Nu depăşiţi 50 l. Dacă acesta este plin, puneţi conducta de răcire, situată în partea inferioară a aparatului, în recipientul pentru reciclare al atelierului. Vidanjare preconizată începând de la o cantitate de 35 de litri pentru optimizarea duratei acestei operaţii.

> Deschideţi vana de refulare situată pe manetă. Asiguraţi-vă că pâlnia este în poziţie închisă pentru a evita împroşcarea. Comutaţi maneta de comandă în poziţia de golire pentru a efectua vidanjarea recipientului de recuperare. După ce recipientul s-a golit, readuceţi maneta de comandă în poziţia Oprit, apoi închideţi la loc vana conductei de refulare.

Asiguraţi-vă că vanele pâlniei şi cuvei sunt bine închise înainte de racordarea aparatului la reţeaua de aer din atelierul dumneavoastră. Cu ajutorul jojelor, verificaţi recipientele de recuperare a lichidelor de răcire uzate: Lichidul de răcire uzat trebuie să fie recuperat şi distrus de un organism autorizat conform legislaţiei în vigoare. Dacă lichidul de răcire se scurge pe sol ca urmare a unei manipulări necorespunzătoare, vă rugăm să folosiţi materialele absorbante necesare şi să le distrugeţi conform legislaţiei în vigoare.

Jojă de nivel a cuvei de 20 l (intermediară)

Jojă de nivel a cuvei de 12 l

Cuvă de 50 l, vidanjare preconizată la 35 l

99 / 124

Made with FlippingBook Learn more on our blog