Stålkatalog - Stål & Verktyg (240213)

Kapning

Vi erbjuder kapning av flertalet produkter i vårt sortiment: • Balk & stång • Rör & hålprofiler

• Specialstål • Aluminium • Övriga metaller

Vi kapar smidigt efter dina behov, både stora och små serier. Vi är rustade med både automatiska kapmaskiner och balkkapar, vilket ger oss möjlighet att effektivt anpassa oss efter dina önskemål och exakta specifikationer. Med vår automatiserade kaputrustning kan vi snabbt och precist hantera stora serier, vilket säkerställer en effektiv och kostnadseffektiv produktionsprocess. Å andra sidan möjliggör vår balkkap kapning av mindre kvantiteter och anpassade beställningar, där precision och flexibilitet är av högsta prioritet.

13

Egna turbilar | Specialbeställningar | Måttbeställningar | Gas, svets & mycket mer

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease