Stålkatalog - Stål & Verktyg (230221)

Stål & Verktyg kan också erbjuda:

Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik av förbrukningsartiklar, verktyg, skydd, och maskiner. Du får ökad kon-troll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och mi nimering av lagervär-den. Ett välsmort fung erande lager helt enkelt. Även om du har ett lager med låg kapitalbindning tjänar du ofta mycket på att optimera logistiken, och på att få rätt leveranser i rätt tid. Vi visar först vad du kan tjäna, sedan är beslutet ditt.

Lagerservice & Automatservice

• Dörrautomatik • Dörrbestyckning • Elektroniska låssystem • Kod & El-lås • Låssystem

Lås & Säkerhet

• lnbrottsgaller • Nödutrymning • Projektering

• Arbetskläder • Skor • Personlig skyddsutrustning • Tekniskt skydd • Profilkläder • Tryck och Brodyr

Växjös största yrkesklädesbutik!

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease