Godt lekemiljø

Godt lekemiljø

Symbolforklaringer

Produktnummer Lengde, bredde, høyde Sikkerhetsareal Fallhøyde Anbefalt alder Maksimalt antall brukere

Sikkerhet først: Vi garanterer at enhetene samsvarer med sikkerhetsstandarden EN1176. Sertifiseringsorganer utøver kontroll både ved design, produksjon og montering av enheten. Forbeholder seg retten til at den faktiske utformingen og dimensjonene kan avvike noe fra de som er presentert i katalogen.

2

Klatrelek tre

3 4 88 0,-

3 4 88 0,-

4 4 26 0,-

3

Klatrelek tre

4 3 37 0,-

4 2 59 0 ,-

4 3 93 0,-

4

Klatrelek tre

4 8 01 0,-

4 4 6 10,-

4 6 15 0,-

5

Klatrelek tre

41 41 0,-

5 6 2 80,-

6 4 14 0,-

6

Klatrelek tre

5 7 81 0,-

104 9 4 0,-

1 36 26 0,-

7

Klatrelek tre

103 07 0,-

74 120 ,-

111 390 ,-

8

Klatrelek tre

1 12 470,-

202 66 0,-

9 6 27 0,-

9

Klatrelek tre

10 8 97 0,-

1 37 32 0,-

101 28 0,-

10

Klatrelek tre

1 48 13 0,-

1 44 07 0,-

11

Klatrelek tre

3 39 80 0,-

1 46 19 0,-

12

Klatrelek tre

8 7 75 0,-

82 64 0,-

8 6 82 0,-

13

Klatrelek tre

8 7 17 0,-

1 32 51 0,-

9 8 74 0,-

14

Klatrelek tre

148 360,-

1 56 80 0,-

1 82 86 0,-

15

Klatrelek tre

1 21 44 0,-

16

Klatrelek tre

10 6 93 0,-

102 3 20,-

1 33 190 0,-

17

Klatrelek tre

5 9 40 0,-

93 93 0,-

82 31 0,-

18

Klatrelek tre

4 24 55 0,-

1 42 69 0,-

283 15 0,-

19

Klatrelek tre

4 24 55 0,-

1 42 69 0,-

2 83 15 0,-

20

Klatrelek tre

253 42 0,-

2 39 38 0,-

3 96 07 0,-

21

Klatrelek metall

5 7 49 0,-

5 9 33 0,-

72 38 0,-

22

Klatrelek metall

83 540,-

94 18 0,-

23

Klatrelek metall

10 8 01 0,-

92 16 0,-

1 98 33 0,-

24

Klatrelek metall

52 45 0,-

62 60 0,-

93 85 0,-

25

Klatrelek metall

407 84 0,-

2 54 32 0,-

26

Klatrelek metall

4 77 29 0,-

27

Klatrelek metall

1 40 29 0,-

???,-

1 71 52 0,-

28

Klatrelek metall

21 30 0,-

43 32 0,-

3 8 66 0,-

29

Klatrelek metall

4 7 13 0,-

4 2 6 70,-

51 5 40,-

30

Klatrelek metall

4 4 46 0,-

50 68 0,-

4 4 46 0,-

31

Klatrelek metall

42 47 0,-

2 8 05 0,-

32

Klatrelek metall

3 7 20 0,-

5 8 8 20,-

4 3 80 0,-

33

Klatrelek metall

6 4 67 0,-

80 17 0,-

6 6 41 0,-

34

Klatrelek metall

9 5 4 40,-

102 1 90,-

1 51 31 0,-

35

Klatrelek metall

9 5 64 0,-

6 4 49 0,-

5 4 87 0,-

36

Klatrelek metall

61 7 40,-

94 35 0,-

1 20 89 0,-

37

Klatrelek metall

71 98 0,-

8 7 17 0,-

9 9 97 0,-

38

Klatrelek metall

82 38 0,-

7 9 01 0,-

9 9 14 0,-

39

Klatrelek metall

9 7 63 0,-

6 6 05 0,-

7 7 34 0,-

40

Klatrelek metall

1 11 59 0,-

1 12 35 0,-

1 20 69 0,-

41

Klatrelek metall

13 9 03 0,-

11 9 86 0,-

1 37 32 0,-

42

Klatrelek metall

1 7 8 67 0,-

205 99 0,-

1 91 10 0,-

43

Klatrelek metall

1 46 54 0 ,-

2 12 29 0,-

44

Klatrelek metall

104 11 0,-

77 55 0,-

1 33 82 0,-

45

Klatrelek metall

205 69 0,-

2 19 95 0,-

9 9 02 0,-

46

Klatrelek metall

47

Klatrelek metall

48

Klatrelek metall

4 3 27 0,-

4 4 73 0,-

102 80 0,-

49

Klatrelek metall

8 7 88 0,-

1 23 56 0,-

1 51 28 0,-

50

Klatrelek metall

8 7 98 0,-

10 9 4 00,-

1 58 03 0,-

51

Klatrelek metall

9 9 70 0,-

1 21 44 0,-

81 12 0,-

52

Klatrelek metall

1 15 19 0,-

1 11 3 90,-

1 22 80 0,-

53

Klatrelek metall

202 9 40,-

171 16 0,-

211 740,-

54

Klatrelek metall

1 90 44 0,-

2 48 96 0,-

2 52 58 0,-

55

Klatrelek metall

2 26 83 0,-

1 87 32 0,-

2 14 43 0,-

56

Klatrelek metall

2 47 24 0,-

2 53 21 0,-

57

Klatrelek metall

3 43 56 0,-

412 53 0,-

58

Husker/gynger

1 7 0 10,-

22 66 0,-

3 1 3 50,-

3 7 40 0,-

59

Husker/gynger

3 3 37 0,-

4 4 28 0,-

5 7 31 0,-

4 8 29 0,-

60

Husker/gynger

90 2 0 0,-

30 70 0,-

60 81 0,-

61

Husker/gynger

62

Husker/gynger

12 73 0,-

14 49 0,-

2 5 20 0,-

63

Husker/gynger

25 99 0,-

25 990 ,-

64

Husker/gynger

15 330 0,-

20 27 0,-

31 03 0,-

35 970,-

65

Husker/gynger

3 2 13 0,-

4 4 77 0,-

57 73 0,-

4 5 11 0,-

66

Husker/gynger

2 5 58 0,-

10 4 60,-

12 81 0,-

67

Karusell

3 8 94 0,-

20 59 0,-

68

Karusell

9 45 0,-

2 8 46 0,-

69

Karusell

2 1 95 0,-

34 23 0,-

21 12 0,-

70

Sandlek

2 5 76 0,-

21 73 0 ,-

30 19 0,-

21 7800,-

19 5 30,-

43 600,-

71

Sandlek

15 7 80,-

1 8 35 0,-

20 64 0,-

13 060,-

1 3 3 10,-

22 360,-

72

Sandlek

18 93 0,-

2 4 55 0,-

4 5 82 0,-

73

Sandlek

4 3 25 0,-

2 7 32 0,-

74

Sandlek

1 70 66 0,-

170 66 0,-

9 9 24 0,-

75

160 080

Sandlek

8 6 94 0,-

???,-

160 08 0,-

82 01 0,-

76

Sandlek

2 150,-

2 15 0,-

28 30 0,-

77

78

Vippelek

2 0,-

13 03 0,-

11 62 0,-

79

Vippelek

9 68 0,-

1 2 50 0,-

12 98 0,-

80

Vippelek

8 7 70,-

8 7 70,-

8 7 70,-

81

Vippelek

8 7 70,-

8 7 70,-

8 7 70,-

82

Vippelek

1 2 50 0,-

1 2 50 0,-

1 2 50 0,-

83

Vippelek

1 2 50 0,-

1 2 50 0,-

1 2 50 0,-

84

Vippelek

12 83 0,-

1 2 50 0,-

1 2 50 0,-

85

Vippelek

1 2 50 0,-

1 2 50 0,-

2 5 00 0,-

86

Vippelek

87

Utemøbler

5 20 0,-

3 08 0,-

3 89 0,-

88

Utemøbler

4 57 0,-

1 4 12 0,-

11 52 0,-

89

Utemøbler

8 80 0,-

9 58 0,-

1 1 47 0,-

90

Utemøbler

91

Rollelek

???,-

2 21 06 0,-

???,-

92

Rollelek

2 6 72 0,-

2 6 72 0,-

93

Rollelek

31 91 0,-

2 9 92 0,-

94

Rollelek

72 13 0,-

4 42 97 0,-

95

Rollelek

3 78 31 0,-

96

Rollelek

1 642 40 0,-

208 860,-

97

Rollelek

98

Rollelek

63 71 0,-

128 630,-

99

Rollelek

415 05 0,-

4 37 07 0,-

100

Rollelek

673 75 0,-

101

Rollelek

3 3 97 0,-

4 5 6 7 0,-

102

Rollelek

4 9 02 0,-

549 890,-

103

Rollelek

2 9 11 0,-

2 9 11 0,-

2 9 11 0,-

104

Rollelek

2 9 11 0,-

2 9 11 0,-

105

Rollelek

3 7 93 0,-

3 7 93 0,-

3 7 93 0,-

106

Rollelek

3 7 93 0,-

3 7 93 0,-

20 11 0,-

107

Rollelek

50 81 0,-

3 1 7 1 0,-

108

Rollelek

5 78 0,-

1 3 41 0,-

10 24 0,-

9 61 0,-

10 03 0,-

1 3 11 0,-

109

Rollelek

6 76 0,-

8 85 0,-

8 67 0,-

9 20 0,-

9 78 0,-

10 06 0,-

110

Rollelek

1 7 97 0,-

9 15 0,-

9 68 0,-

10 71 0,-

10 24 0,-

10 24 0,-

111

Rollelek

112

Rollelek

5 3 70,-

1 1 27 0,-

10 2 10,-

8 1 90,-

6 23 0,-

8 0 20,-

113

Klatretårn

2 7 90 0,-

34 35 0,-

15 7 88 0,-

114

Klatretårn

92 09 0,-

4 3 78 0,-

4 7 03 0,-

115

Klatretårn

27 9 15 0,-

25 13 0,-

3 8 26 0,-

116

Klatretårn

117

Klatretårn

309 56 0,-

2 82 22 0,-

118

Klatretårn

6 60 67 0,-

119

Fitness

91 71 0,-

92 41 0,-

93 02 0,-

120

Fitness

2 5 51 0

3 4 38 0,-

3 7 93 0,-

121

Fitness

40 78 0,-

4 7 41 0,-

122

Fitness

3 03 0,-

7 29 0,-

7 94 0,-

123

Fitness

1 8 53 0,-

4 5 67 0,-

70 44 0,-

124

Fitness

31 66 0,-

3 6 02 0 ,-

3 4 15 0,-

125

Fitness

1 24 04 0,-

126

Fitness

1 20 3 9 0 ,-

21 17 0 ,-

7 79 0,-

1 1 24 0,-

127

Fitness

5 07 0,-

8 4 70,-

13 0 6 0,-

128

Fitness

6 73 0,-

1 4 42 0,-

7 74 0,-

129

Fitness

1 4 90 0,-

1 7 72 0,-

2 4 60 0,-

130

Fitness

4 6 47 0,-

5 8 8 20,-

13 8 43 0,-

131

Fitness

81 15 0,-

11 7 51 0,-

1 40 39 0,-

132

Fitness

1 14 5 10,-

6 6 84 0,-

103 50 0,-

133

Fitness

1 70 410 ,-

103 50 0,-

134

Fitness

6 7 92 0,-

62 8 00,-

5 8 32 0,-

135

Fitness

6 7 92 0,-

62 8 00,-

5 8 32 0,-

136

Fitness

1 3 76 0,-

2 2 11 0,-

30 17 0,-

137

Fitness

2 7 72 0,-

2 8 10 0,-

2 3 11 0,-

138

Fitness

2 9 79 0,-

19 71 0,-

20 57 0,-

139

Fitness

31 20 0,-

6 5 32 0,-

140

Fitness

49 27 0,-

4 6 32 0,-

6 4 62 0,-

141

Fitness

5 3 88 0,-

51 99 0,-

84 00 0,-

142

Fitness

2 7 60 0,-

3 780,-

10 540,-

143

Fitness

2 2 89 0,-

1 4 75 0,-

144

Fitness

2 7 60 0,-

2 7 80 0,-

145

Bille AS Heggesengvegen 4 7715 Steinkjer Orgnr.: 920860605 Tlf.: 482 81 902 E-post: bestilling@billeas.no

146

Made with FlippingBook - Online magazine maker