Stod-sus desember 2022

INNTRØNDERKARUSELLEN BANE Morten Nordtug ble karusellmester i klasse 2 med 287 poeng i finalen. Kan også nevne at han ble nr. 5 blant alle i klasse 2, V55 og J. INNENDØRSSESONGEN 2022 Innendørsskytingen er godt i gang på vår innendørsbane i kjelleren på stod sykeheim. Innendørsbanen er åpen for treninger til følgende tider: Nybegynnere, Rekrutter og juniorer mandager og tirs dager fra kl.18:00

Seniorer og Veteraner tirsdager fra kl.18:00 (nybegynner er, rekrutter og juniorer vil bli prioritert først) Viser ellers til vår hjemmeside hvor man kan finne terminliste, resultater, oversikt pokalskytinger, års meldinger osv. Link til hjemmeside: https://dfsgrasrot. no/forr-skytterlag

Morten Nordtug

Årsmøtereferat Forr skytterlag

Forr skytterlag avviklet årsmøte den 19.11.2022. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter og det er behandlet 9 saker. Skytterlaget har denne

og jegerprøvekvelder. I tillegg er det arrangert 2 jakt feltskytinger. Det har vært stort oppmøte, og det ser ut til at Bjørdal skytebane er og blir en populær arena for elgjegere. Kvaliteten på skytingen til jegerne har bedret seg betraktelig med årene. Vinner av første runde av elgpokalen ble Håvard Dyrstad. Andre runde ble vunnet av Åge Johnsen. Edvard Ystgård ble vinner Svein Utgårds minneskyting. I samarbeid med Kjellerstua er det gitt tilbud om skyting til pensjonister og andre som aktivitet på tirsdagene. Fastsettelse av medlemskontingent, priser og avgifter: Ettersom laget har en tilfredsstillende økonomi ble det ikke gjort noen store endringer av medlemskontingenten, priser eller avgifter. Nytt f.o.m. 2023 er at det blir sendt ut sentral medlemskontingent fra Det frivillige skytter vesen. Valgene gikk greit unna. Noen endringer i Ungdomsut valget. Arbeidsutvalget. Styret har følgende sammen setning i 2023: Leder Odd Nordtug Nestleder Morten Nordtug Ungdomsutvalg Merete Haug Trenerutvalg Morten Nordtug Elgjegerutvalg Håkon Råde / Odin Ellingen Kasserer Magne Råde Når det gjelder øvrige valg så vil det komme på skytter lagets hjemmeside etter hvert https://dfsgrasrot.no/ forr-skytterlag . Der kommer også årsmeldinger fra utval gene, regnskapsutdrag og vinnere av pokaler og oversikt over lagmestrene. Innkommende forslag/saker Det ble vedtatt å sende inn forslag til ombudsmøtet om frivillig overgang til klasse 2 / KNE klasse. Terminlista legges ut på lagets hjemmeside når denne er klar. På tradisjonelt vis ble det servert kaffe og bløtkake. Det ble foretatt utdeling av premier og medaljer til seniorene. Rekruttene får sine premier ved en egen tilstelning. Det ble overrekt blomster til avtroppende medlem i ungdomsutvalget Magne Nordtug. Det ble også utdelt blomster til Lorents Skrattås, Magne Råde, Ingebrigt Haug, Merete Haug, Morten Nordtug og Odd Nordtug. Morten Nordtug

sesongen arrangert 4 stevner på samlagsnivå (2 åpent stevner Innendørs, Bølareinfelten og Bølareinstevnet Bane). 5 skyttere deltok på Landsskytterstevnet i Bodø, hvorav 2 i klasse V73, 1 i klasse V65 og 2 skyttere i klasse 2. Ellers varierende deltakelse på stevner innen samlaget. Skytterlaget er godt i gang med forberedelser til Landss kytterstevnet på Steinkjer i 2024. Fra Frifond er skytterlaget innvilget ett tilskudd på kr. 12872,- til bruk på rekruttering. Det har også siste året vært arrangert mange treninger/ stevner, men ikke alt for stort oppmøte. Gledelig å se at i det siste har tatt seg opp med flere ung dommer på treningskveldene til skytterlaget. Det er gledelig å konstatere at laget har en sunn økonomi. Det er også gledelig å se at det er bra oppmøte på jakt feltskytingene (20 skyttere første runde og 22 skyttere på andre runde). 5 skyttere deltok på landsskytterstevnet Bodø, hvorav 1 i klasse V65, 2 i klasse V73 og 2 i klasse 2. Vi kan vel si at Magne Råde var den som hadde best klaff under landsskytterstevnet med finale både på bane og felt og beger på bane, felt, stang og felthurtig. Magne skaut 97 i banefinalen i klasse 2 og endte til slutt på en 24. plass. I feltfinalen skaut Magne 9/6 og totalt 36/6 som holdt til en 13. plass i klasse 2. Kan også nevne at Odd Nordtug skaut finale 12/9 og totalt 41/9 som holdt til en 27. plass i klasse V73. Pokalkonkurransene Bane mellom Forr, Kvam og Snåsa endte med seier til Forr. Mange har oppnådd premie. Odd Nordtug er den som har deltatt i flest stevner, har de beste resultatene og som toner øverst på premielista. I regi av elgjegerutvalget er det arrangert 11 trenings-

Made with FlippingBook - Online magazine maker