Stod-sus desember 2022

“Guttetur” En dag i oktober var noen voksne gutter på en trivelig gaidet tur i Laupsmarka. Med Einar Finstad som turvert fikk vi høre om bosetting, eier – og slektskapsforhold, skogskjøtsel m.m. Turen ble avsluttet med kaffekos i en nyoppført gapahuk på PYNTEN. Det ble poengtert at ved oppføringen var det satset på gjenbruk og materialer fra nærmiljøet. Fra denne plassen er det en flott utsikt som ga grunnlag for å svippe innom mange «toppturer», ikke fysisk men geografisk. Med på turen var: Odd Halseth, Arvid Hatling, Erling Hatling, Otto Hatling, Geir Aunan, Leif Verstad og Einar Finstad. Leif Verstad Siste nytt er åpent møte med kommunepsykolog Trude Hoff. Hun snakket om «laget rundt oss», store og små. Vi er så held ig som bor i Stod, her har vi flotte muligheter for å skape de beste rammene, fine oppvekstsvilkår og godt samhold. Tusen takk for at dere som kom tok dere tid til dette, det var så viktig at akkurat du kom. BEFEST – Bedre fellesskap og inkludering i Stod Som mange kanskje har fått med seg har vi et stort fellesskap sprosjekt i Stod som vi har kalt BEFEST. Dette er det andre året vi jobber med dette prosjektet, og vi har akkurat fått innvilget for et år til. Vi mottar skjønnsmidler fra Statsforvalteren via Binde skole og Steinkjer kommune. Dette er et samarbeid på tvers av mange felt. Vi har en styr ingsgruppe som består av rektor og FAU-leder på Binde skole, daglig leder og eierstyret i Marisletta barnehage, folkehelse koordinator i Steinkjer kommune, Stod sanitetslag, Stod frivilligsentral og distriktssenteret. I tillegg har vi en gruppe på 20 personer som kalles «Stod-ambassadører», det er disse som representerer «folket» i bygda og har ansvaret for å dra med seg sine meninger inn i diskusjon samt å spre informasjon ut igjen. Som resultat av BEFEST har vi flere konkrete tiltak vi har satt i gang; ungdomsklubben Treffpunktet, Sommersprell i Stod, dagengler i skolegården, samarbeid mellom skole/barnehage og frivilligheten, kompetanseheving blant ansatte, foresatte, instruktører, trenere etc.

Det var spesielt én ting som satt litt ekstra tankeprosesser i sving. Hoff la fram at vi alle er verdt en 1000-lapp (fordi det er den største seddelen vi har). Selv om noen 1000-lapper er krøllet og kanskje har noen skader så er de fortsatt like mye verdt som en helt strøken 1000-lapp. Det er viktig å ta med seg videre. Håper at alle som kom på møtet ble inspirert og sitter igjen med en god følelse, og at dere har lyst til å jobbe videre med dette. Hilsen styringsgruppa i BEFEST; Mari Ann Landsem Melhus, Jostein Omli, Ann Inger Sørli, Iselin Grønneberg Kluken, In grid-Marie Aassve-Aune, Stine Strand, Grete Waaseth og Nina Rygg Tusen takk! Stod idrettslag ønsker å sende en takk til disse to flotte guttene som har stått for klipping av fotballbane under fotballsesongen. Sondre Meland og Tobias Haugbotn har klippet gresset tre ganger i uken, og det har gitt gode resultater. Vi har et flott anlegg med en veldig fin bane.

Made with FlippingBook - Online magazine maker