Stod-sus desember 2023

Dagengler i skolegården Vi er stolt av Stodbygda som stiller opp for lokalsamfunnet og skolen hvor våre håpefulle tilbringer dagene sine. Vi har dagengler som er på skolen frivillig fordi de har lyst ti lå være med og gjøre en forskjell – de er ekstra hender og øyne. Etter åpent bolystmøte i høst meldte det seg flere som øn sker å være med og bidra i skolegården i friminutt eller med leksehjelp i klasserommet. (Dagenglene

har selvfølgelig skrevet under på taushetsplikt og har levert politiattest).

Tlf. : 412 89 479

Made with FlippingBook Ebook Creator