Stod-sus desember 2023

Folk kommer sikkert ikke til å svelte i hel om butikken blir borte, men nærbutikken er mye mer enn en butikk. Den er ofte selve livsnerven i bygda. Støtt nærbutikken vår! Viser også til forrige artikkel i Stod-sus. Vi i bygda ønsker alle ansatte i Coop marked avd. Stod GOD JUL! ”Nærbutikken er mye mer enn en butikk”

Navn: Wenche Hansen, Anders Åstrøm og Sissel Meland

Tidligere ordfører Anne Berit Lein og Anders Åstrøm.

Næringsliv og ringvirkninger i Stod Visste du at Vilteksperten bidrar med 2,7 millioner til samfunnet hvert år? Eller at Sagamat bidrar med kr 299.939 i kjøpekraft i lokalsamfunnet? Javisst har vi grunn til å være stolte av disse to og alle de andre som driver næringsliv i Stod. Sjekk ut mange andre Stod-bed rifter på www.dnb.no/ringvirkninger og klapp dem alle på skuldra! Dere er viktige og vii ønsker enda flere grun dere velkommen til bygda!! PS! Stod har et rikt næringsliv med stor omsetning både innen landbruk, næringsmiddelindustri, håndtverksbed rifter og service-næring. Dette dokumenterte vi i forbind else med Steinkjer kommunes involveringsmøter i 2022. Bo-i-Stod Her kan du sjekke mer: https://ringvirkninger.dnb.no/ vis/981929748/oppsummering

Jæktsmedgata 6 7725 Steinkjer Telefon: 932 36 039

Made with FlippingBook Ebook Creator