Stod-sus desember 2023

Heldagsskole

I høst startet vi med heldagsskole som et tilbud under SFO. Dette er et gratis tilbud for alle i 1.-4. trinn ved Binde skole. Som aktiviteter har vi dans med lærer Mari Angell Pettersen fra Steinkjer kulturskole, Eli Brenntrø har kunstgruppe, Michelle Haga og Erling Andreas Innbryn har leikegruppe i Stodhallen. Vi startet med et måltid bestående av havregrynsgrøt til alle sammen. På grunn av manglene frivillige som har meldt seg måtte vi avvikle dette fra november og fram til jul. Dersom det sitter noen hjemme som kan tenke seg å lage havregrynsgrøt en tirsdag

iblant så er dere velkommen til å melde dere. Jobben består av å koke grøt, servere og rydde opp etterpå. Sett av tiden fra kl. 13-15.30. Dersom det er flere som melder seg så kan vi få til et gratis måltid i fellesskap igjen. Vi har også behov for frivillige som er med på aktivitet for å støtte de voksne som har aktiviteten, så dersom du har lyst til å være med en gang iblant så meld dere gjerne til Mari Ann (rektor) eller frivilligsentralen.

Høstens friske pust i frivilligheten

Stodbygda er sterk på frivillighet og dugnad, og her er det mange som kan trekkes fram. Denne gangen ønsker jeg å gi litt ekstra oppmerk somhet til en ny frivillig som dukket opp på frivilligsentralen i høst. Olav Tømmerås er navnet, og han bor i Binde sentrum. Da han dukket opp i høst hadde han et ønske om å bidra for bygda, og det er vi glade for. Olav kommer opprinnelig fra Verdal og har gjennom en årrekke brukt sommeren sin som frivillig på Spelet. Barna fra heldagsskole på Binde skole kjenner han fra kjøkkenet hvor han lager havregrynsgrøt hver tirsdag. Olav sier selv at det er veldig hyggelig å bli kjent med flere i bygda, og trekker spesielt fram at det er trivelig når barna kjenner han igjen på butikken og sier hei. Noen av dere som bor i Binde sentrum fikk kanskje besøk av han som bøsse bærer under TV-aksjonen i høst. Rett som det er så hender det at Olav kommer oppom på fredagskaffe for å hjelpe til med oppvasken, eller om det er store møter så spør han alltid om det er noe jeg trenger hjelp med. I november og desember har han vært borte i forbindelse med en op erasjon, så da har vi ikke fått til noe matservering under heldagsskole – men vi håper på å komme i gang etter jul igjen og ønsker veldig gjerne med flere på laget. Tusen takk for at du bidrar for bygda! Nina på frivilligsentralen

Made with FlippingBook Ebook Creator