Velkommen til Stod

Det finnes til en hver tid flere bomuligheter i Stod. Uansett om dere ønsker å leie eller eie, så finner dere noe som passer. Stod dekker et stort område, og grenser til Steinkjer, Følling, Snåsa og Ogndal. Drømmer du om å bygge ditt eget hus og ønsker tomt? Kan leilighet være et alternativ? Ta kontakt med Frivilligsentralen. Vi ønsker å hjelpe deg!

13

Made with FlippingBook Ebook Creator