Vejviseren 1900

Vejviser for

Gjentofte— Ordrup Kommune. . ^vwywwvvvvwyvwvvvvywvwwvvwwwwwwvvvvAvvvwvvvwvvvvwvvwyvvvwwA'VWvv^ Sagfører Christian Hsh, 1900

Saoførerforvetntnoer i Ifiorbre Mxk.

X o t o , ^ ’c a z M i o o , ^ e ' t ø k e fra Kuloplaget i Tuborg Havn. ,

C . R . C hP isticL IL Se il.

Telefon Hellerup 142.

Vognmandsforretningen, Onsgaardsvej 3, Hellerup. Elegante Landauere, Droster og Charå-bancs. Flytninger besørges. Arbejdsk jørsel udføres. P. S. BENDTSEN.

T e l e f o n H e l l e r u p 1 1 1 .

Made with