Vejviseren 1903

Vejviser

98 •STRANDVEJ ■ 98

for

Gjentofte Kommune 1903 . Udgivet af L. Larsen, og H. A. Jantzen, Skatteopkræver, cand. jur., Sogneraadssekretær, Hellerup. Gjentofte.

KJØBENHAVNS \ RAADHUS i . BIBLIO* \ T H E R / E x L i ' t ' b r i s !

(5te Aargang).

Varerne bringes overalt Telefon 123

P r i s : 2 K r .

K j ø b e n h a v n . I Kommission hos Universitetsboghandler G. E. 0. Gad. T ryk t hos N ielsen & Lydiehe. 1903.

Made with