Vejviseren 1907

STEMPELPAPIR

TELEFON 330

LUDVIG VOLDBYS BOG- OG PAPIRHANDEL

■ i

c3

•B ijjbe ‘J)|si ejj sBlajpn jsxog -SuiAiæAgxoa

A Banken besørger alle almindelige Bankforretninger.

Made with